Surinaamse ziekenhuizen voorlopig uit financiële nood

DE WARE TIJD:

14/09/2012

Paramaribo - Ziekenhuizen die in ernstige financiële problemen verkeerden, kunnen voorlopig het hoofd boven water houden. Dit onthult scheidend directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Eddy Joemmankhan, in gesprek met de krant. Ook de directeuren van het ’s Lands Hospitaal en het Streekziekenhuis Nickerie (SZN) bevestigen dit.

Doordat de ziekenhuizen maandelijks het verschil tussen de werkelijk voorgestelde tarieven en de oude van overheidswege ontvangen, kunnen zij zich voorlopig bedruipen. Volgens Joemmankhan gaat het om lopende afspraken die zij hebben met de regering.

Voor het AZP is dat een bedrag van SRD5 miljoen, het ’s Lands Hospitaal (LH) SRD2 miljoen, het Streekziekenhuis Nickerie (SZN) SRD 1 miljoen, terwijl het Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis tussen de SRD 2 en 3 miljoen ontvangen. “Het gaat om achterstallige gelden die wij nog moesten ontvangen”, verklaart Joemmankhan.

“Met de regering zijn er lopende afspraken dat wij het geld zullen blijven krijgen, totdat de nieuwe tarieven gehandhaafd worden”, aldus de gewezen AZP-topman.

Niet voldoende

Bernhard Abia, waarnemend directeur van het LH, benadrukt echter dat de SRD 2 miljoen nog net voldoende is om slechts een deel van de kosten dekken. Hij ziet dus graag dat de ligdagtarieven van de ziekenhuizen binnen niet al te lange tijd worden aangepast.

“We willen niet van subsidies blijven leven”, benadrukt hij. “We willen marktconforme tarieven. Als de veranderingen worden doorgevoerd, zal het ziekenhuis zonder steun wel in staat zijn om zelf kostendekkend te operen.” Ook Antoine Elias, algemeen directeur van het SZN, wil dat de tarieven zo snel mogelijk worden geactualiseerd. “Op dit moment hebben we geen problemen.

Wij kunnen nog ademen, maar op het moment dat de regering de geldkraan dichtdraait zitten wij meteen weer in grote problemen. Maar voor nu kunnen wij onze kosten betalen, we kunnen plannen en het ziekenhuis goed runnen zolang de verrekeningen doorlopen”, aldus Elias.

Een ander probleem waar het LH de aandacht van de regering voor vraagt, is de hoogte van het bedrag dat per ziekenhuis wordt toegekend.

Dat verschilt per ziekenhuis. Volgens de waarnemend directeur krijgt zijn ziekenhuis alleen een bevallingspakket uitgekeerd, terwijl de andere instellingen meerdere pakketten krijgen.

“We zijn het tweede grootste ziekenhuis. Als andere ziekenhuizen die bij wijze van spreken kleiner zijn andere zaken uitgekeerd krijgen, verwachten wij dan ook dat wij die ook ontvangen. Het zou ons veel meer helpen”, meent Abia. Van het ministerie van Volksgezondheid is vernomen dat er in het verleden fouten zijn gemaakt, waardoor het LH veel minder overgemaakt krijgt. “Als dat het geval is, zien wij graag dat die fouten gecorrigeerd worden.” Om aandacht voor het probleem te vragen, zijn er brieven gestuurd naar de vicepresident en de ministeries, waaronder Sociale Zaken en Volkshuisvesting, maar tot op heden is geen reactie ontvangen.

Om het probleem van de tarieven op te lossen, heeft de minister van Volksgezondheid een raad ingesteld. Deze zal zich niet alleen met ligdagtarieven bezighouden, maar met alle tarieven voor de gezond- heidsdiensten.-.