Surinaamse regering matigt vernieuwing belastingwetten

DE WARE TIJD:

04/05/2012

Paramaribo - Hoewel de regering reeds een aantal nieuwe belastingwetten heeft voorbereid, sommigen zijn reeds bij de staadsraad ter goedkeuring, zullen de aanpassingen worden gematigd om het effect op de sameneving te minimaliseren. “Wij kunnen ook van richting veranderen met de vraag of wij de bevolking nog meer moeten belasten. Dat zijn zaken die wij overwegen. Een aantal wetten die wij van plan waren door te voeren kunnen even on hold worden gezet. Wij kijken naar de situatie en kiezen voor wetten die minder impact zullen hebben op de samenleving”, zegt minister Adeline Wijnerman van Financiën in gesprek met de krant.

Het is publiek geheim dat de belastingwetgeving in Suriname sterk verouderd is. Het dateert in vele gevallen uit de koloniale periode. Vanaf haar aantreden heeft de regering een grondige hervorming en modernisering van zowel de inkomsten als uitgaven van de staat beoogt. “Wij hopen tegen eind van dit jaar wezenlijke resultaten te hebben geboekt op dit vlak.”

De belangrijkste aanpassing is nog altijd de introductie van belasting op Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) waarbij de belastingdruk verplaatst gaat worden van de inkomstenzijde van de burgerij naar de uitgavenzijde.

“Daardoor zullen een aantal tarieven omlaag gaan en dit vinden wij een bijzondere ontwikkeling bij de Belastingdienst.” Daarnaast is de introductie van het nieuwe Asycuda World-systeem bij de Douanedienst (geautomatiseerde tariveringssysteem) ver gevorderd.

De Goudwet, aangepaste Inkomstenwet en Wet voor de verzekeringsmaatschappijen, de Loterij- en Belastingwetten behoren tot de zaken die in voorbereiding zijn in het kader van het moderniseren en reorganiseren van het totaal systeem. Ook de interne organisatiestructuren op Financiën, Belastingdienst en Douanedienst worden aangepakt. Er is ook een strategisch plan voor het ministerie voor het eerst dit jaar geproduceerd, aldus Wijnerman.