Surinaamse president Bouterse houdt voeling over financieel beleid

05/10/2013

PARAMARIBO - President Bouterse heeft afgelopen dagen gesprekken gevoerd met de politieke top, deskundigen en organisaties over het financiële huishouden van het land. De algemene conclusie is dat hoewel Suriname er goed voor staat, ‘voorzichtigheid altijd geboden is' en 'voorkomen moet worden dat onevenwichtigheden ontstaan’. Aldus een persbericht van kabinet van de president.

Bouterse heeft onder meer gesproken met de voorzitter van De Nationale Assemblee, de vicepresident, de Centrale Bank, de Rekenkamer en de Surinaamse Bankiers Vereniging. De gesprekken hadden een overwegend 'informatief karakter'. Benadrukt is dat er een economisch beleid gevoerd moet worden, "waarbij stabiliteit en vertrouwen, voor zowel de consument als de producent een belangrijke voorwaarde blijft voor beleidsmakers".

Vrijwel alle organisaties zullen moeten bijdragen aan een goede budgettaire discipline, het matigen van overheidsuitgaven, het uitvoeren van het prioriteitenprogramma van de regering binnen financieel haalbare perken en het nader bekijken en eventueel herzien van het overheidssubsidieregiem.

De president heeft zijn gesprekspartners ervan verzekerd dat het de regering ernst is om de overheidsontvangsten goed te monitoren, de overheidsuitgaven te beheersen en het subsidieregiem aan te passen. Van onnodige uitgaven bij de uitvoering van het prioriteitenprogramma zal er volgens de president geen sprake zijn, aldus het persbericht.

Bron: de Ware Tijd, Suriname