Surinaamse ministerie van Volksgezondheid stelt Nationale Bloedtransfusie- en Rampencommissie in

23/08/2013

Paramaribo - Met het installeren van de Nationale Transfusiecommissie wordt er steeds meer invulling gegeven aan de wet Bloedvoorziening, die in 2012 is goedgekeurd en aangenomen. Het orgaan onder leiding van dokter Angela Niekoop houdt toezicht op de naleving van de wet en het vaststellen van richtlijnen ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van bloed en bloedproducten in de hele bloedtransfusieketen.

Daarnaast moet de commissie toezien op een effectief en efficiënt gebruik van bloed en bloedproducten.

Maria Tjon A Loi, directeur van de Nationale Bloedbank, reageert positief op de installatie van de Transfusiecommissie, omdat er nu gerichter gewerkt kan worden aan diverse zaken. Het orgaan telt vijf leden die verbonden zijn aan het ministerie van Volksgezondheid, de bloedvoorzieningsorganisatie en ziekenhuizen. Ze zijn voor drie jaar benoemd.

Minister Michel Blokland heeft deze week ook de Rampencommissie Volksgezondheid geïnstalleerd. De negen leden zitten één jaar aan. Het orgaan staat onder leiding van Meryll Zeefuik en heeft onder meer een adviserende rol en zal nauw contact onderhouden met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing.

Verder moet de commissie jaarlijks beleidsoverleg hebben met de directies van instellingen om de paraatheid in de volksgezondheidbranche te onderhouden op het gebied van het rampenplan. Daarnaast moet ze protocollen en werkdocumenten voor calamiteiten en/of rampen die zich kunnen voordoen binnen de public health uitschrijven.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname