Surinaamse minister van Justitie wil dit jaar start nieuwe opleiding rechters

DE WARE TIJD:

Justitieminister ontevreden over politiedossiers

15/05/2012

Paramaribo -Justitieminister Edward Belfort is evenals procureur-generaal (PG) Subaas Punwasi van mening dat er “heel wat schort aan de politiedossiers”. Beide functionarissen haalden dit probleempunt in hun toespraak aan, tijdens het officiële kennismakingsbezoek van Belfort aan het Openbaar Ministerie (OM).

Dossiers met bewijsmateriaal tegen verdachten, die naar het OM worden verstuurd, bevatten te vaak fouten, waardoor vervolging van de verdachten moeizaam verloopt. De bewindsman is voorstander van regelmatige instructies van het OM aan het korps, “zodat het terugsturen van dossiers voor correcties beperkt wordt”. Dit meldt het ministerie van Justitie en Politie in een persbericht omtrent het bezoek.

De PG gaf een uiteenzetting van de werkzaamheden van het OM en haalde daarbij enkele brandende zaken aan, zoals huisvesting van het OM en het tekort aan personeel. Belfort is bekend met het huisvestingsprobleem van het OM en onderstreepte de bezorgdheid van de PG. Hij beloofde zich te in te zetten om het nieuwe gebouw aan de Limesgracht zo gauw als mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Ook het veiligheidsaspect met betrekking tot het werk van het OM kwam aan de orde en heeft de aandacht van de bewindsman.

Belfort maakt zich zorgen over het tekort aan rechters. Hij wil zich inzetten om dit aantal op te voeren en stelt voor dat de voorbereiding voor de start van een nieuwe opleiding voor Rechterlijke Ambtenaren (Raio) dit jaar nog starten. Er zijn thans twee Raio-opleidingen gaande, waaraan in totaal zestien cursisten deelnemen. Eén van de opleidingen startte in januari 2008 en zal dit jaar afgerond worden, terwijl de andere in 2010 startte en tot 2014 doorgaat.