Surinaamse minister Moestadja bepleit pensioenen in ministerraad

DE WARE TIJD:

19/01/2012

Paramaribo - Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken (Biza) is voorstander van het in één keer uitbetalen van alle achterstallige, met tien procent verhoogde pensioenen, aan oud-ambtenaren.
De bewindsman zal daarom vandaag op een ministersraadsvergadering er voor pleiten dat de 31 maanden achterstand in één keer wordt ingelopen.

Dit is gisteren onder andere naar voren gekomen tijdens de onderhandleingen die hij voerde met het bestuur van de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheids- dienst (BBGO). Moestadja noemt de seniore burgers de ‘bloemen der natie’, die niet verwaarloosd mogen worden.

Met betrekking tot het welvaartvast maken van de pensioenen heeft de minister reeds de Raad van Toezicht bij het Pensioenfonds de opdracht gegeven om een inventarisatie te plegen, zodat er overzicht is over een het eventueel aanpassen van de pensioenen naar redelijk niveau! De minister heeft daarom het BBGO-bestuur doorverwezen naar zijn departemenstdirecteur, Adjai Moensi, met wie gepraat kan worden over de verdere uitwerking van deze zaak.