Surinaamse gevangenissen broeinesten voor tbc

DE WARE TIJD:

25/07/2012

Paramaribo - Overvolle gevangenissen zijn broeinesten van de ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte tuberculose (tbc). Deze ziekte is wereldwijd de grootste doder onder de infectieziektes, vooral in derdewereld landen. Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) is begin deze maand gestart met een onderzoek dat moet leiden naar bestrijding van de ziekte.

“Alle veroordeelden in alle penitentiaire inrichtingen gaan we onderzoeken”, licht Cynthia Leune toe. Zij is focal point van het tuberculoseprogramma. Gevangenen hebben een verhoogd risico op tbc omdat ze in een gesloten instelling leven, die in armere landen zoals Suriname, overbevolkt of onvoldoende geventileerd is. Onder de gedetineerden zijn ook personen die behoren tot bevolkingsgroepen met een verhoogd risico. Bovendien hadden veel van hen ook buiten de gevangenis een beperkte toegang tot gezondheidszorg. “Niet alleen alle gedetineerden zullen het onderzoek moeten ondergaan. Ook de penitentiaire ambtenaren krijgen een screening.”

Strafinrichting Duisburglaan was de eerste gevangenis die werd doorgelicht. Resultaten van de testen daar zijn nog niet bekend. Tbc wordt gewoonlijk overgebracht via de lucht. Als een besmet persoon hoest, niest, lacht, of zelfs praat komen bacteriën vrij in de lucht. Door het inademen hiervan kunnen andere personen geïnfecteerd worden. De bacteriën kunnen in kleine, donkere, afgesloten ruimtes enkele dagen in leven blijven. De klachten die voorkomen bij tuberculose zijn hele algemene klachten, die ook bij heel veel andere ziektebeelden kunnen optreden.

Dit maakt het herkennen van de ziekte vaak lastig. “Vorig jaar volgden gezondheidswerkers van de inrichtingen en cellenhuizen een training in tbc-bestrijding”, vertelt Leune. “Er is geen directe aanleiding om nu te starten met tbc-onderzoek. In de afgelopen jaren hebben zich af en toe gevallen van tbc in gevangenissen voorgedaan.” Binnenkort worden de bewoners en medewerkers van de Centrale Penitentiaire Inrichting, het Huis van Bewaring Santo Boma en Inrichting Hazard in Nieuw-Nickerie onderzocht. “Tussen de 1000 en 1500 personen.” In de toekomst moeten alle arrestanten en gevangenen direct na aankomst op tbc gecontroleerd worden.