Surinaamse ex-president Wijdenbosch presenteert rooskleurige cijfers in Nederland: Financieringstekort overheid nu overschot

DE WARE TIJD:

21/08/2012

AMSTERDAM - Ondanks het wegvallen van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Suriname, is er op dit moment sprake van een financieringsoverschot van één procent. “Dit betekent dat Suriname alle lopende schulden kan dekken met zijn inkomsten”, beweert oud-president Jules Wijdenbosch tegenover de krant.

De coalitietopper heeft zaterdag op het Kwakoefestival in Amsterdam een inleiding gehouden over de rooskleurige toekomst van de Surinaamse economie. Hij benadrukt dat het financieringsoverschot op eigen kracht is bereikt. “Ten tijde van het beschikbaar zijn van de ontwikkelingshulp, had Suriname altijd te kampen met een financieringstekort van plusminus 3 procent. Een opzienbare verbetering van de liquiditeitspositie dus”, stelt Wijdenbosch trots.
De staatsschuld is de afgelopen maanden afgenomen met 1 procent en staat nu op 17,5 procent van het bruto binnenlandsproduct (bbp). De coalitietopper onthult verder dat volgens projecties en verwachtingen het bbp dit jaar zal neerkomen op tussen 4 en 4,5 miljard US dollar. Dat levert Suriname op basis van de bevolkingsdichtheid een bbp per capita op tussen 7.500 en 8.000 US dollar.

De ex-president rekende verder uit dat de handelsbalans eind van het jaar waarschijnlijk een overschot zal hebben van 200 miljoen US dollar, wat betekent dat Suriname dat bedrag meer geëxporteerd zal hebben in vergelijking met de import. “Van de internationale reserves wordt geschat dat die zullen toenemen tot één miljard US dollar”, zegt Wijdenbosch. “Met deze cijfers, die ondersteund worden door de verhoogde ratings, wordt gelogenstraft dat het niet goed gaat met onze economie en dat de Surinaamse regering niet presteert”, snoert hij twijfelaars de mond.

Speciaal programma

In zijn inleiding zei Wijdenbosch dat de regering-Bouterse een speciaal programma gaat uitvoeren die in grote lijnen ervoor moet zorgen dat de nationale omstandigheden verbeteren. Meer buitenlandse investeringen, meer werkgelegenheid, beter faciliteren van het lokaal bedrijfsleven en extra staatsinkomsten moeten uit de aanpak voortvloeien.

Door de werkwijze kan er meer aandacht geschonken worden aan het onderwijs, de volksgezondheid, infrastructurele voorzieningen en sociale aspecten om minder draagkrachtige Surinamers tegemoet te komen. De regering onderneemt concrete acties om de staatsbedrijven te rationaliseren en de investeringsmogelijkheden te vergroten. Ook werkt ze aan het aantrekkelijker maken van het investeringsklimaat. “Wij hebben een job aanvaard en verrichten de werkzaamheden voor het land én de bevolking met de hoogste vorm van motivatie geïnspireerd door de mogelijkheden die God ons gegeven heeft”, hield Wijdenbosch onder luid applaus zijn gehoor voor.-.