Surinaamse burgers klagen meest over corruptie bij ministeries

13/11/2013

Paramaribo - Corruptie op ministeries. Dat is de meest voorkomende klacht op de anticorruptie website van oppositionele partij DA 91. Woordvoerder Angelic Alihusain-del Castilho meent dat het voornamelijk gaat om departementen zoals Openbare Werken en Natuurlijke Hulpbronnen. “Zij geven vaak vergunningen”, merkt de voorlichter op.

De website kan nu al een succes genoemd worden. "Nou in ieder geval in die zin dat mensen reageren", verduidelijkt Del Castilho. Participatie is voor de partij een teken dat meerdere mensen tegen corruptie zijn. Hoewel de website nog in de kinderschoenen staat, is de woordvoerder positief over de meldingen. Het aantal fluctueert van dag tot dag, waarbij zes per dag het hoogste aantal is. "Het gaat om informatie waarbij burgers vermoeden dat processen niet gaan zoals het moet." Als voorbeeld haalt zij aan vermoedelijke corruptiehandelingen bij levering van goederen in het binnenland.

Analyse
Er is een speciaal team ingezet om de informatie te analyseren. "De confidentialiteit van de mensen moet beschermd worden", zegt de woordvoerder. De meldingen worden eerst gecategoriseerd naar vorm van corruptie en er wordt nagegaan of de gevallen wel tot corruptie gerekend kunnen worden. Als de gegevens van tipgever bekend zijn dan kan het team alsnog contact opnemen om die te informeren of verdere informatie verschaffen.

Voldoende wetgeving
De partij die onderdeel is van het Nieuw Front, vindt dat er zo goed als voldoende wetgeving is om corruptie aan te pakken. Echter, de procedures zijn niet scherp genoeg om hierin verandering te brengen, pleit de politieke partij ervoor dat er een Anti-Corruptie Instituut ingesteld wordt, dat als doel heeft het stoppen en voorkomen van corruptie en mensen te informeren hierover. Ondanks dat de politieke partij nu informatie aan het verzamelen is en deze verder onderzoekt, heeft zij niet de bevoegdheid mensen te vervolgen. Hiervoor wordt de procureur-generaal ingeschakeld. Del Castilho geeft aan dat binnenkort ook de mogelijkheid bestaat om via sms, socialwebsite Twitter of telefonisch melding te maken van corruptie.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname