Surinaamse bank waarschuwt voor oververhitting economie

05/07/2013

PARAMARIBO - De coöperatieve bank Godo waarschuwt voor oververhitting van de economie bij een te sterke groei. Bij oververhitting kunnen producenten en leveraars niet voldoen aan de vraag, met inflatie tot gevolg. De bank schrijft dat in zijn jaarverslag over 2012, dat zondag is gepresenteerd. De bank ziet de vooruitzichten van de economie, die afhankelijk zijn van de hoge grondstofprijzen, wel als bemoedigend. Maar voor de komende tijd staan er veel grootschalige investeringen op stapel, die niet direct van die hoge prijzen afhankelijk zijn. Een “onevenwichtig” overheidsbeleid kan wel roet in het eten gooien.

Godo maakt zich sterk voor het stimuleren van micro-ondernemerschap. De bank ondersteunt kleine ondernemers bij het opstellen van een eenvoudig beleidsplan en verstrekt in samenwerking met de overheid kleine kredieten aan kleine bedrijven, bijvoorbeeld in het binnenland. Toch vindt de bank dat er in 2012 niet genoeg geld naar de kleine kredieten ging; "slechts" SRD 600.000, waarvan SRD 200.000 is besteed aan "capaciteitsversterking".
Diaspora
De voormalige kredietcoöperatie wil zich in de toekomst geleidelijk aan meer richten op het bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora. De lagere en middeninkomens, de traditionele doelgroep van de bank, worden daarbij niet vergeten. Dit is de speerpunt van het strategische beleidsplan van de bank, dat is opgenomen in het zondag gepresenteerde jaarverslag over 2012. Om de dienstverlening naar haar kanten te verbeten wil de organisatie partnerschappen aangaan met andere instellingen. Godo wil zijn klantvriendelijkheid verbeteren en zijn kantoren beter inzetten om nieuwe klanten te werven.

Concurrentiepositie
Verder blijkt dat het aantal leningen dat is verstrekt is gestegen met zeventien procent, waarvan 39 procent in buitenlandse valuta. Godo denkt dat klanten een lening in SRD nemen vanwege de "relatief hoge" binnenlandse inflatie. De leningen zijn vooral gebruikt om goederen te kopen, wat het midden- en kleinbedrijf ten goede kwam. Ook toeleveranciers van investeringsprojecten hebben geprofiteerd. Echter, de landbouw en het toerisme hadden een zwakke internationale concurrentiepositie.
Hoewel de inkomsten van de overheid historisch hoog waren met SRD 3,8 miljard, waren de uitgaven 11 procent meer dan de inkomsten. Die bestonden uit loonkosten en subsidies. Dit tekort werd door de Staat aangevuld met buitenlandse leningen en door in te teren op tegoeden van de Centrale Bank. De binnen en buitenlandse schuld steeg daardoor met 16 procent, maar bleef ruim onder het wettelijk toegestane maximum.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname