Surinaams parlement neemt Wet Geldtransactiekantoren aan

DE WARE TIJD:

05/10/2012

Paramaribo - Met 27 stemmen voor en zeven tegen heeft De Nationale Assemblée de wet Toezicht Geldtransactiekantoren aangenomen. Het oppositionele Nieuw Front stemde gisteravond tegen.

Volgens de wet moeten geldtransferkantoren en cambio's gescheiden zijn. Als een ondernemer beide activiteiten wil uitoefenen, moet hij voortaan twee naamloze vennootschappen oprichten. Minister Adelien Wijnerman van Financiën legde uit dat het risico voor de burger zo klein mogelijk moet zijn. "Anders bestaat de mogelijkheid risico's van het ene bedrijf naar het andere over te hevelen", lichtte ze toe. Ook krijgt de Centrale Bank de bevoegdheid om vergunningen te verlenen en ruime mogelijkheden de bedrijven te controleren.

Hoewel het parlement ruim dertig wijzigingen in de wet aanbracht, gingen de bevoegdheden van de moederbank de oppositie uiteindelijk toch te ver. "De regering heeft tachtig procent van onze voorstellen overgenomen, maar niet de principiële twintig procent", zei parlementariër Asiskumar Gajadien (VHP). Volgens hem is er onvoldoende controle mogelijk op de vergunningverlening. Ook hekelde hij de afdracht regeling, waarbij cambio's een gedeelte van hun valuta tegen een vaste koers aan de Centrale Bank moeten verkopen.

De regering kwam de oppositie tegemoet op het punt van het belang dat één persoon in een bedrijf mag hebben. In het wetsvoorstel was dat maximaal veertig procent. Cambiohouders liepen tegen deze bepaling te hoop, omdat ze dan het meerderheidsbelang in hun onderneming kwijt zouden raken. Minister Wijnerman bleek bereid dit te veranderen naar maximaal 51 procent van de aandelen.

Na vragen van de oppositie gaf de bewindsvrouw aan dat de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij het enige staatsbedrijf is dat toestemming heeft om betalingen in valuta te vragen. "Als andere bedrijven die toestemming hebben, vraag ik ze dat te bewijzen", zei Wijnerman.

Volgens de minister wil de regering niet belemmeren dat mensen vermogen in vreemde valuta opbouwen. "Als iemand door hard werken 10.000 US dollar kan sparen en daarvan een terrein wil kopen, moet dat kunnen", zei ze.

Hakrinbank

De oppositie greep het debat aan om vragen te stellen over de gedeeltelijke overname van Hakrinbank door Republic Bank uit Trinidad, waarover op dit moment onderhandelingen worden gevoerd. Volgens Guno Castelen (SPA) is Republic Bank nu al betrokken bij de bedrijfsvoering van Hakrinbank. "Republic Bank is al binnen", zei hij. "Systemen zijn al geïntegreerd. Het personeel is al geïnformeerd."

De oppositie klaagde dat de regering het parlement onvoldoende informeert over de onderhandelingen. "We moeten ons geen illusies maken over wat er vanuit Trinidad op ons afkomt", zei Ronald Venetiaan (NPS), verwijzend naar het faillissement van verzekeraar Clico.

Ook parlementariër Ruth Wijdenbosch (NPS) schermde met informatie over de aard van de onderhandelingen. Het verleidde voorzitter Jennifer Geerlings-Simons ertoe zich in het debat te mengen. "Als u meer informatie heeft, moet u ons die geven, desnoods in een huishoudelijke vergadering", zei ze. Het kwam de voorzitter op de beschuldiging van de oppositie te staan namens de minister te spreken.

Wijnerman antwoordde dat de regering nog geen besluit over afstoting van Hakrinbank heeft genomen. Geerlings-Simons riep de overheid op om tijdens de begrotingsbehandeling in te gaan op wetgeving over de manier waarop staatsbedrijven geprivatiseerd worden.-.