Surinaams AZP wordt Universitair Medisch Centrum

DE WARE TIJD:

24/08/2012

Paramaribo - De zorg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) wordt professioneler. Het beleid op langtermijn is erop gericht om de kernafdelingen volledig te vernieuwen zodat het ziekenhuis zich kan meten aan internationale standaarden. Om de kwaliteit van de zorg te garanderen, is de dienstverlening uitgebreid met grotere span- en slagkracht.

Het ziekenhuis wordt omgebouwd tot het Universitair Medisch Centrum Paramaribo. Als een dergelijk Medisch Centrum heeft het AZP drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten, zowel superspecialistisch als de basis zorg. Daarnaast moet veel aandacht worden besteed aan het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Een apart directoraat ‘Onderwijs Trainingen en Onderzoek’ is hiervoor in het leven geroepen. Het uitdiepen van de alliantie met de medische faculteit blijkt noodzakelijk. De derde hoofdtaak is het verzorgen van medisch en paramedisch onderwijs.

Nieuwe eenheden

De afgelopen jaren zijn negen nieuwe eenheden binnen het ziekenhuis gebouwd. Volgens de scheidende directeur, Eddy Joemmankhan, kunnen deze budgetgestuurde afdelingen elk afzonderlijk als een ziekenhuis op zich binnen het geheel van het AZP worden beschouwd. Het gaat om het Nationaal Nierdialyse Centrum, Suriname Eye Centrum, Revalidatie Centrum, Thorax Centrum, Radio Therapeutisch Centrum, Medisch Diagnostisch en Behandel Centrum, Mortuarium, Apotheek en Laboratoria. Elk van deze business units wordt geleid door een team onder leiding van een bedrijfsleider. Ook de upgrading van de kernafdelingen die het hart van het ziekenhuis vormen maken deel uit van de nieuwe ontwikkelingen in het ziekenhuis. Bij de vernieuwing zijn ook deze afdelingen op een niveau gebracht dat het ziekenhuis zich kan meten aan internationale standaarden. Dit geldt voor zowel de fysieke infrastructuur als de kwaliteit van de zorg”, verzekert Joemmankhan. “In alles wat wij doen en ontwikkelen moet nimmer vergeten worden dat wij een maatschappelijke onderneming zijn die ten alle tijden beschikbaar en bereikbaar moet zijn voor de gehele bevolking. Met name de lagere sociale klassen.”

Nieuwe vleugels

Ook de Spoedeisende Hulp en de Poliklinieken zijn op niveau gebracht waardoor ook zij als een eigen afdeling binnen het geheel functioneren. De komende jaren zullen een Nationaal Kinderziekenhuis, Intensive Care, Operatie Kamer Complex, twee nieuwe vleugels verpleegafdelingen met elk 150-200 bedden en een Oogziekenhuis bijkomen in het geheel. “We zijn al zo ver om van start te gaan met de uitvoering van drie van deze afdelingen. Alleen het Nationaal kinderziekenhuis en de verpleegafdelingen moeten nog van de tekentafel komen. “Als dat is gebeurd hebben we uiteindelijk een volledig vernieuwd ziekenhuis.” Om dit alles te realiseren heeft het ziekenhuis nog vijf jaar en 50 miljoen US dollar nodig. “En dit alles is in het kader van het creëren van voldoende capaciteit en omzetten van het AZP naar een Academisch Universitair Medisch Centrum Paramaribo.” Ook op bestuurlijk en organisatorisch niveau hebben grote veranderingen plaatsgevonden.

Het ziekenhuis heeft een vierhoofdige directie met daarbij horende clusterhoofden en bedrijfsleiders.

Samenwerking

Het AZP heeft strategische samenwerkingsovereenkomsten met onder andere het Oogcentrum Rotterdam, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Erasmus Medisch Centrum, het Leidse Universitair Medisch Centrum,het Vu Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Onder andere wordt er samengewerkt op tal van gebieden waarvan Kindergeneeskunde, Neuro Chirurgie, Kaakchirurgie, Interne Geneeskunde, Pathologie, Microbiologie, Oncologie, Radiotherapie er slechts enkelen zijn.

Het AZP heeft 450 bedden, verricht bijkans 25.000 opnamen per jaar en verwerkt op jaarbasis 200.000 poliklinisch consulten. Met een personeelsbestand van bijkans 1.800 personen in dienst is het ziekenhuis één van de grootste werkgevers in het land. Driekwart van het personeel doet patiëntgebonden werk en vormt de zogenaamde “handen aan het bed”. De rest werkt bij de ondersteunende diensten. Joemmankhan blikt tevreden terug op zijn bijdrage in de instelling. “Ik ben heel blij dat het ziekenhuis nu op niveau is gebracht. Met voldoening ga ik mij pensionering tegemoet”, zegt Joemmankhan met een zelfverzekerde glimlach.