Suppletoire begroting 2012 St. Maarten bij CftMAANDAG, 25 JUNI 2012

PHILIPSBURG — Het College financieel toezicht (Cft) heeft onlangs de suppletoire begroting van St. Maarten ontvangen van minister van Financiën Roland Tuitt. De aangebrachte wijziging zal worden bestudeerd en uiterlijk 2 juli wordt een advies verstuurd naar de regering.

Het Cft had de regering verzocht een suppletoire begroting in te dienen waarin de geplande inkomsten aan belasting over huuropbrengsten van eigenaren van onroerend goed die in het buitenland wonen, zijn verwerkt evenals uitbetaling van het resterende gedeelte van de indexering, de toelage voor kosten voor levensonderhoud (COLA). Het gaat om een totaalbedrag van 17 miljoen gulden. Men heeft vastgesteld dat de belasting over huuropbrengsten niet kan worden geïnd terwijl de uitbetaling van indexering oorspronkelijk niet in de begroting was opgenomen.