Stuurgroep voor oprichting Verpleegkundigen Adviesraad geinstalleerd in Arubaanse HOH-ziekenhuisInstallatie stuurgroep Verpleegkundigen Adviesraad

DONDERDAG, 10 MEI 2012

ORANJESTAD — Het Horacio Oduber Hospital (HOH) heeft gisteren een stuurgroep geïnstalleerd voor de oprichting van een Verpleegkundigen Adviesraad. Deze raad moet per januari 2013 actief zijn.

Het is de Week van de Verpleging, en dat wordt in het ziekenhuis gevierd met verschillende activiteiten. De oprichting van de stuurgroep ten behoeve van de Verpleegkundigen Adviesraad is daar één van. De stuurgroep gaat het takenpakket van de adviesraad op papier zetten en uitwerken wat de voor- en nadelen zijn van een dergelijke raad. Daarnaast kijkt de groep naar ervaringen van een Verpleegkundige Adviesraad in andere ziekenhuizen en wordt er met verpleegkundigen binnen HOH gesproken om hun meningen te peilen over de raad.

Voorzitter van verplegerorganisatie Odea (Organisashon di Enfermeronan di Aruba), Sharlyn Tromp-Farro, liet bij de opening van de Week van de Verpleging weten dat er vanuit de verpleging zelf behoefte is aan een adviesraad. Zij kunnen namelijk als geen ander oordelen over hun vakgebied en er dus advies over uitbrengen, aldus Farro. Ook ziekenhuisdirecteur Jaime Falconi was te spreken over de komst van een Verpleegkundigen Adviesraad. Hij vindt dat er namelijk meer inbreng vanuit de verpleegkundigen zelf moet komen. Daarnaast wil hij wat doen aan de beeldvorming over de verpleging. Hij stelt namelijk dat er hier een soort schaamte heerst voor het beroep, terwijl ze er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel trots op zijn, aldus Falconi.

De nieuwe stuurgroep bestaat uit Ray Atoon, Andie Phillip, Eric verstappen, Jarvis Winklaar en Jennifer Odor. De Verpleegkundigen Adviesraad zal uiteindelijk de Raad van Bestuur ondersteunen. Vorig jaar september startte het ziekenhuis met een Patiënten Adviesraad, bestaande uit zeven leden.