'Stuur projectontwikkelaars naar de luchthaven’

22 mei 2017

Willemstad - Directeur Wilhelmus Ignacio van Curaçao Airport Holding is verbaasd dat Domeinbeheer de indieners van aanvragen voor een industrieterrein op een wachtlijst zet.

,,Wij beschikken over 450 hectare, waarvan 200 hectare voor ontwikkeling van industrie. Maar aanvragen krijgen we niet.” Volgens de visie van CAH bestaan er op de terreinen met industriële bestemming links en rechts van de airport, en ertegenover op Seru Mahuma, vestigingsmogelijkheden voor diverse soorten bedrijven. ,,CAH is niet de instantie die de vestigingsvergunning verleent - die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van VVRP - maar wij doen wel het voortraject. Geïnteresseerden kunnen zich bij de balie op de airport melden voor een lijst met voorwaarden en een aanvraagformulier. CAH bestudeert bij elke aanvraag de businesscase en als wij denken dat het een haalbare zaak is, gaat de aanvraag naar VVRP.”

De directeur zegt niet te weten dat er bij Domeinbeheer sinds jaren een wachtlijst van aanvragers van een industrieel terrein is. ,,Als er projectontwikkelaars zijn, stuur ze naar mij”, zegt Ignacio, die niet begrijpt dat Domeinbeheer investeert in de verkaveling van terreinen voor industriële doeleinden, zoals recent in de wijk Abrahamsz, en aanvragers jaren op toekenning van een terrein laat wachten, terwijl er 200 hectare ontwikkelbare grond rond de luchthaven ligt. ,,Waarom stuurt Domeinbeheer die ondernemers niet naar ons?” vraagt Ignacio. Het touringcarbedrijf dat bij Domeinbeheer een terrein aanvroeg om een loods voor de bussen te kunnen bouwen, had die loods al lang geleden bij de luchthaven kunnen hebben, aldus de directeur.

Lees meer via http://antilliaansdagblad.com/curacao/15754-stuur-projectontwikkelaars-naar-de-luchthaven

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao