Strakke maatregelen om tabaksgebruik te beperken

31/05/2017

Meer dan zeven miljoen mensen sterven jaarlijks aan de gevolgen van tabaksgebruik. Woensdag is Wereld Anti-Tabaksdag. Met het thema van dit jaar wordt aandacht gevraagd voor het aanpakken van tabaksgebruik voor gezondheid, welvaart, milieu en nationale ontwikkeling.

In 2013 heeft Suriname met de Tabakswet een stap gezet om tabaksgebruik te ontmoedigen, maar het doorvoeren van maatregelen die in de wet zijn opgenomen verloopt niet zo vlot.

Tatjana Wijngaarde van de afdeling 'Niet overdraagbare aandoeningen' van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg zegt dat wordt nagegaan hoe vooruitgang kan worden geboekt. Eén van de voorzieningen is het invoeren van snelrecht. Hierdoor zal makkelijker en sneller kunnen worden opgetreden tegen overtreders. "In publieke ruimtes mag niet gerookt worden, maar de handhaving van deze maatregel is een probleem."

Wijngaarde kondigt de instelling van een werkgroep aan in de nabije toekomst om een actieplan te ontwikkelen, waaruit duidelijk moet blijken wat precies gedaan zal worden. "De focus zal liggen op bewustwording." Volksgezondheid zal hierbij samenwerken met de ministeries van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en Sport- en Jeugdzaken.

Bron: de Ware Tijd, Suriname