Strafrechtzaken Aruba fors lagerDONDERDAG 31 MEI 2012, ORANJESTAD — Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft vorig jaar ruim een kwart (27 procent) minder strafrechtzaken gekregen, vergeleken met 2010. Het aantal misdrijfzaken nam af van 957 in 2010 tot 732 afgelopen jaar. Het aantal overtredingen daalde van 2391 naar 1762. Dat is onder meer te lezen in het jaarverslag 2011 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Het lagere aantal strafrechtzaken op Aruba staat overigens in contrast met de toename van deze categorie in Curaçao. Uit het jaarverslag blijkt namelijk dat het aantal strafrechtszaken in Eerste Aanleg daar juist toenam met 10 procent. Vooral het aantal overtredingzaken groeide van 19.602 in 2010 tot 21.599 vorig jaar.

Op St. Maarten en op de BES-eilanden nam het aantal strafrechtzaken vorig jaar af vergeleken met een jaar daarvoor. Ook het aantal bestuursrechterlijke zaken daalde vorig jaar licht ten opzichte van 2010. Op ons eiland is de daling at een trend die nu al drie achtereenvolgende jaren aanhoudt. Vorig jaar was het aantal LAR-zaken (Landsverordening administratieve rechtspraak) bij het Gerecht in Eerste Aanleg 143. Dat is 151 LAR-zaken minder dan het jaar daarvoor. In Curaçao stijgt overigens het aantal LAR-zaken al enkele jaren.

Civiel

Het aantal zaken civielrecht op Aruba nam iets af. Inclusief de andere Nederlands-Caribische eilanden nam het totaal aantal civiele bodemprocedures echter toe met 16 procent. Deze stijging is deels het gevolg van betere registratie van personen- en familiezaken op Curaçao door de invoering van zaakadministratiesysteem Ghis. Verder is te lezen dat de doorlooptijd van kort geding procedures vorig jaar op Aruba het kortst was (gemiddeld 30 dagen) vergeleken met de andere eilanden. Ondanks dat de doorlooptijd het kortst was, loopt het wel gestaag op. In 2010 was de doorlooptijd namelijk 28 dagen en in 2009 nog 27 dagen. Curaçao had vorig jaar de langste doorlooptijd voor kort geding procedures met 44 dagen.

Baten en lasten

Eén van de grootste wijzigingen waarmee het Gemeenschappelijk Hof te maken kreeg, nadat het op 10-10-10 een zelfstandige organisatie werd, is de verandering van kasstelsel naar het stelsel van baten en lasten. Het jaarverslag, waarin over het eerste volledige kalenderjaar als zelfstandige organisatie wordt gerapporteerd, blikt hierop terug. Financieel manager van het Hof, Nathaly Lobato-de Windt, legt uit dat voorheen de begroting van een jaar, binnen datzelfde jaar opgemaakt moest worden. Nu hoeft dat niet en kunnen kosten over meerdere jaren worden verdeeld. De begroting was bovendien afkomstig van de Landsoverheid van de Nederlandse Antillen. “Daar werd steevast in geschrapt, omdat de beschikbare middelen nooit voldoende waren.” Nu is de begroting van het Hof gebaseerd op het aantal en de categorie (zwaar/gemiddeld/licht) zaken per vestiging. Elk van de vier landen moet hieraan een bijdrage leveren.