Strafproces Decembermoorden moet doorgaan

10/03/2017

PARAMARIBO - Stopzetting van het strafproces van de Decembermoorden is “onder geen enkele omstandigheid een optie”. Berechting van de verdachten is “de enige en hoogste prioriteit” en moet daarom tot een eindoordeel van de rechter worden voortgezet, vinden de mensenrechtenorganisaties Stichting 8 December 1982 en de Organisatie van Gerechtigheid en Vrede.

In een gezamenlijke verklaring staat dat ze kennis hebben genomen van het initiatief van bisschop Karel Choennie. Dit initiatief richt zich op het garanderen van rust en vrede in de samenleving, indien in het strafproces, de hoofdverdachte tevens president en overige verdachten, schuldig bevonden of tot gevangenisstraf veroordeeld zouden worden.

De twee organisaties stellen dat indien de president daadwerkelijk tegenover de bisschop heeft verklaard dat hij onrust en geweld verwacht indien de Bouterse wordt veroordeeld, "dit een onacceptabele intimidatie is". Ze wijzen er op dat het juist de grondwettelijke plicht van de regering is, de rechtstaat te beschermen en onwettig geweld te voorkomen of te neutraliseren. Het is volgens hen ontoelaatbaar en een ernstige aanval op de onafhankelijke rechterlijke macht en de rechtsstaat, dat de regering van de president-hoofdverdachte onder dreiging van geweld, stopzetting van de strafzaak wil afdwingen.

Benadrukt wordt dat het RK-bisdom Suriname, in de persoon van bisschop Choennie altijd in woord en daad het rechtvaardig streven van de nabestaanden van de Decembermoorden om berechting van de verdachten heeft ondersteund. "De bisschop heeft immers recent publiekelijk wederom aangegeven dat het proces door moet gaan, en 'niemand kan interveniëren in een lopende rechtszaak'. De mensenrechtenorganisaties stellen verder dat berechting niet gelijk staat aan bestraffen. Het recht maakt het ook mogelijk voor verdachten die onschuldig zijn, hun naam te zuiveren.

Bron: de Ware Tijd, Suriname