Storting Nederland aan Pensioenfonds BES eenmaligZATERDAG, 24 DECEMBER 2011

DEN HAAG — De Nederlandse regering heeft in 2011 een nabetaling van 43 miljoen dollar gedaan aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland. De storting is het gevolg van een verkeerde berekening voor de overname van pensioengerechtigden na de ontmanteling van de Antillen en is daarom ook eenmalig, schrijft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Een deel van het geld was afkomstig van de begrotingsreserve voor de schuldsanering van de voormalige Nederlandse Antillen en uit meevallende kosten voor de Plannen van Aanpak voor Curaçao en St. Maarten. Hoewel nog geïnventariseerd moet worden hoeveel er nog openstaat aan achterstallige betalingen van Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland, verwacht Spies dat deze bedragen lager zijn dan het bedrag aan reserves. Andere nabetalingen worden niet voorzien. “De verwachtingen voor het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) zijn goed. (...) Los van de premiebetalingen als werkgever heeft Nederland geen bijzondere financiële verplichtingen richting het fonds. Er worden ook geen extra stortingen voorzien”, aldus Spies.

Het Pensioenfonds Caribisch Nederland beheert de pensioenen van medewerkers van de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs op Bonaire, Saba en St. Eustatius. Vorige maand maakte de organisatie bekend een dekkingsgraad van ruim boven de 105 procent te hebben.