Stichting Belastingaccountantsbureau overhandigt jaarrekening aan Curaçaose minister JamaloodinDINSDAG, 24 JULI 2012

WILLEMSTAD — Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft onlangs haar jaarrekening en jaarverslag over 2011 aan minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin overhandigd.

De belastingopbrengsten waren in 2011 hoger dan het jaar ervoor, namelijk 1.465 miljoen gulden ten opzichte van 1.451 miljoen in 2010. Sinds 2003 is er een stijgende lijn te zien in de belastingopbrengsten, aldus de SBAB in een schrijven. De focus in 2011 was volgens de stichting gericht op groei van de belastingopbrengsten door verdere verbetering van de compliance. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2011 was het doorzetten van repressief naar preventief toezicht. Er wordt voorlichting gegeven aan belastingplichtigen in het project ‘Bo faktura...pidié!... dun’é!’. De verhoging van de compliance in het algemeen is daar een direct positief gevolg van, aldus de SBAB.

De belangrijkste taak van SBAB is het in opdracht uitvoeren van onderzoeken op het terrein van alle belastingen en heffingen en van fiscale zaken in het algemeen. In eerste instantie was dit in opdracht van het land de Nederlandse Antillen. Vanaf 10 oktober 2010 is dit voor het land Curaçao. Deze wijziging bracht volgens de stichting vele veranderingen en ontwikkelingen met zich mee die van invloed zijn. Ook is er in de fiscale sector veel veranderd op beleids- en operationeel niveau. “Nieuwe visies en situaties vroegen om een verantwoorde en betere samenwerking met de andere belastingorganisaties, maar vooral ook andere stakeholders. Bij die samenwerking is transparantie een voorwaarde. In dit kader is in opdracht van de minister van Financiën het Handboek Belastingcontrole (HBB) tot stand gekomen. Het gehele proces van een boekenonderzoek door de SBAB komt daarin aan de orde, en met name ook de rechten van de ondernemer”, aldus de stichting.