Steeds vaker chronische nierziekte

24 januari 2017

Willemstad - Het aantal patiënten met een in het eindstadium verkerende nierziekte groeit op Curaçao jaarlijks met 8 tot 10 procent. Een op de 500 Curaçaoënaars functioneert met een getransplanteerde nier of is afhankelijk van nierdialyse.

Volgens internist-nefroloog Nouaf Ayubi volgt het eiland wat betreft het aantal gevallen van ‘chronic kidney disease stadium 5’ de trend in ontwikkelingslanden. ,,In Nederland en andere ontwikkelde landen zie je de laatste jaren een veel lager groeicijfer door betere preventie en behandeling.” Het aantal chronische nierpatiënten dat op het eiland wordt behandeld groeide gestaag.

De afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal patiënten met een getransplanteerde nier bijna: van 25 in 2007 naar 45 in 2017. Het aantal hemodialysepatiënten nam in dezelfde periode met 35 toe tot 235 en het aantal buikdialysepatiënten steeg van 24 naar 55. Alle 55 patiënten gaan voor de buikdialyse naar het Sehos.

De hemodialysepatiënten worden op dit moment op drie locaties behandeld door dezelfde vakgroep nefrologen: 90 in het Sint Elisabeth Hospital (Sehos), 52 bij Diatel (ook van Sehos) aan de Jan Noorduynweg en ongeveer 92 in het Curaçao Dialyse Center (CDC) aan de Klipstraat in Otrobanda. Ayubi schat dat daarnaast nog eens 10 tot 14 patiënten voor een dialyse moeten worden uitgezonden.

Sehos heeft in het ziekenhuis 15 dialysestoelen en bij Diatel nog eens 13. CDC heeft 23 stoelen. Beide organisaties hebben volgens Ayubi ‘concrete plannen voor uitbreiding’. Met drie extra dialysestoelen in het Sehos en nog eens acht in het CDC zouden respectievelijk 18 en 32 meer nierpatiënten kunnen worden behandeld. Maar de uitbreiding is meer dan het plaatsen van een nieuwe stoel.

,,Dan moet worden voldaan aan voorwaarden om de kwaliteit te waarborgen”, zegt Ayubi. ,,Dan gaat het om de hele infrastructuur die nodig is om de nodige zorg aan dialysepatiënten te kunnen geven, zoals een goed functionerende spoedeisende hulp, gespecialiseerd verpleegkundig personeel, een oproepbare vaatchirurg, een röntgenafdeling met erkende interventieradiologen en een intensive care.” Vanwege die complexe zorg werkt het CDC intensief samen met het Sehos.

Ayubi: ,,Zonder het Sehos kan CDC niet bestaan.” Vanuit Curaçao gaan patiënten voor een niertransplantatie naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. ,,Het Sehos werkt sinds 1998 samen met het AMC”, zegt Ayubi. ,,Bij ongeveer 78 mensen werd tot nu toe een nier getransplanteerd. Die worden door ons, de vakgroep nefrologie, poliklinisch gevolgd na de operatie.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao