Statia wil inzicht belastingopbrengst

24 februari 2017

Oranjestad - Het Bestuurscollege (BC) van Sint Eustatius wil weten hoeveel belasting er op het eiland opgehaald wordt om de haalbaarheid van een autonome positie te kunnen bestuderen.
Dat schrijft fractieleider Clyde van Putten van de grootste coalitiepartij Progressive Labour Party (PLP) aan secretaris-generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Van Zwol was vorige week op bezoek op Sint Eustatius. Van Putten schrijft: ,,Het is belangrijk dat de lokale overheid een gespecificeerd overzicht krijgt van de belastingen en andere fondsen die op Sint Eustatius worden opgebracht als onderdeel van de inspanningen om de financiële duurzaamheid voor de lange termijn te bepalen van Sint Eustatius als volledig autonoom gebied binnen het Koninkrijk der Nederlanden.”

De leider van de coalitie gaat ook in op het conflict met Nederland over het toezicht op de uitgaven van Sint Eustatius. Dat is volgens hem gebaseerd op onjuiste berichten over het BC aan minister Ronald Plasterk van BZK die niet zijn onderbouwd. Van Putten doet deze informatie af als roddel en achterklap door Eilandsraadslid Koos Sneek van de Democratic Party. Sneek is nota bene ‘verwikkeld in een rechtszaak wegens belangenverstrengeling tijdens zijn periode als gedeputeerde’, voegt Van Putten er nog aan toe.

Beschuldigingen van financieel wanbeheer en onverantwoorde uitgaven zijn aantoonbaar niet waar, schrijft de PLP-leider, die verwijst naar rapporten van het College financieel toezicht. Bovendien zijn er maatregelen genomen die leiden tot een verbeterde huishouding door de overheid, waaronder de overeenkomst met oliebedrijf NuStar en het uitbesteden van de afdeling Financiën aan accountant Versant Resource Center. Volgens Van Putten is ondersteuning vanuit Nederland voor het BC alleen welkom als het gaat om het vergroten van kennis bij het overheidsapparaat. Verdere bemoeienis moet achterwege blijven.

Verder vraagt de PLP-leider de aandacht van Van Zwol en BZK voor de bevoegdheid voor het aannemen of ontslaan van ambtenaren. Die ligt bij het BC en klachten over ambtenaren moeten daarom aan het BC worden gericht en niet aan de minister van BZK.

Nieuw conflict

Na het bezoek van Van Zwol is er weer een nieuw conflict ontstaan tussen Sint Eustatius en Den Haag. Volgens Van Putten zijn er drie Nederlandse ambtenaren op het eiland achtergebleven voor extra ondersteuning, maar blijft onduidelijk wat ze precies komen doen. Het wantrouwen van de PLP-leider over de werkelijke bedoeling van Nederland neemt daardoor toe, terwijl het bezoek van Van Zwol bedoeld was om open met elkaar te praten over de problemen, met name over de benoeming van een waarnemend gezaghebber. De door BZK naar voren geschoven ambtenaar Jenny Thunnissen is voor Statia onacceptabel.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao