Statenvragen over renovatie ziekenhuis ArubaVRIJDAG, 20 JULI 2012

ORANJESTAD — Het miljoenenproject voor de renovatie en uitbreiding van Horacio Oduber Hospitaal (HOH) riekt naar corruptie. Vooral de gewijzigde houding van investeringsbank AIB en de betrokkenheid van andere partners, zoals ontwerpbureau Bermello, Ajamil & Partners (B&A) en advocatenkantoor Monica Kock, maar ook de enorme bedragen en uitsluiting van lokale bouwbedrijven zijn voor onafhankelijk Statenlid Booshi Wever aanwijzingen voor deze aantijging.

Wever heeft aan Volksgezondheid-Minister Richard Visser (AVP) 21 Statenvragen gesteld over het project. Hij wil van de minister weten of die op de hoogte is van het rapport van AIB ‘Discussie nota financiering nieuw ziekenhuis (aangepast)‘. In dat rapport van 30 juni 2007 beveelt de investeringsbank nog aan om een nieuw ziekenhuis te bouwen, op een andere en meer centrale locatie, aldus Wever. De huidige locatie was volgens de bank niet geschikt. Wever weet van het rapport, omdat hij toen minister van Volksgezondheid was. Hij begrijpt nu dan ook niet waarom AIB ‘180 graden’ van mening is veranderd zonder dit uit te leggen en nu wel geheel achter de renovatie van HOH staat. Wever wil dan ook dat de minister aan het parlement uitlegt waarom de aanbevelingen uit het rapport van 2007 niet zijn opgevolgd om een nieuw ziekenhuis te bouwen voor 211 miljoen florin. Met dat bedrag werd ook de inventaris en de psychiatrische kliniek Paaz betaald.

Betrokkenheid

De geplande renovatie nu, kost echter meer, 280 miljoen florin, zegt het Statenlid. En dat is nog exclusief het honorarium voor B&A dat Wever op nog zo’n 50 miljoen florin extra schat. Over het ontwerpbureau is hij ook niet tevreden. Immers, zegt Wever, was B&A ook betrokken bij andere projecten waarbij de kosten uit de pan rezen. Zoals het luchthavenproject ten tijde van de AVP/OLA-regering, het mislukte en ‘corrupte’ Racetrack-project en het project van een ziekenhuis in San Nicolas waarbij indertijd OLA-minister Lily Beke door de arts Posner van corruptie werd beschuldigd. Bij het ziekenhuis in San Nicolas ging het om de driehoek Baptist Memorial, minister en B&A. Wever wil van minister Visser nu weten of bij het Imsan nu ook weer dezelfde partijen zijn betrokken.

Wever wil ook een bevestiging van de minister dat het advocatenkantoor Kock bij de juridische afhandeling van het ziekenhuis is betrokken, aangezien dit kantoor de lokale vertegenwoordiger is van B&A. En Wever wil weten of het advocatenkantoor ook indertijd betrokken was bij het luchthavenproject waarbij de kosten 200 miljoen florin bedroegen.

Het onafhankelijk Statenlid is ook niet blij dat er blijkbaar bedrijven onderhands worden uitgenodigd en dat het allemaal om grote bedrijven uit het buitenland gaat. Het lokale bedrijfsleven komt hierbij niet aan bod, behalve als onderaannemer. Over hele project zegt Wever tot slot, is het parlement niet geïnformeerd, terwijl het om een grote beslissing gaat. Ook bij de aanname van B&A die het project trekt, zijn de Staten niet ingelicht. Het is daarom in de ogen van de parlementariër duidelijk dat het ziekenhuisproject één van de corruptie is, waarvan de financiële gevolgen uiteindelijk door het volk gedragen worden.