Statenvragen hypotheek op Citgo

12 januari 2017

Oranjestad - De MEP-fractie heeft vragen gesteld aan de regering van Aruba inzake de hypotheek van het Russische bedrijf Rosneft op Citgo. De gele partij wil duidelijkheid over de eventuele gevolgen daarvan voor de operaties in Aruba.

De fractie verwijst naar een publicatie van 24 december 2016 op de nieuwswebsite Noticia Cla. Daarin wordt gesteld dat Venezuela in het geheim de raffinaderijen van Citgo in Amerika heeft verhypothekeerd aan het Russische staatsbedrijf Rosneft.

,,Dit is zeer bevreemdend aangezien de regering tijdens de behandeling van de Citgo-deal in de Staten in september 2016, de Staten ervan heeft verzekerd dat Citgo zelf over voldoende financiële middelen beschikt, en dat Aruba geen risico’s zal lopen dat de aandelen Citgo in andere handen terecht zullen komen. Thans blijkt uit het artikel dat honderd procent van de aandelen zou zijn verhypothekeerd, waardoor dat risico wel degelijk aanwezig is”, schrijft de fractie in een toelichting aan de pers.

De gele fractie wil opheldering van de regering of ze bekend zijn met deze informatie, en of de informatie correct is. Met name wil de fractie weten wat hiervan het gevolg is voor de raffinaderij in Aruba. Voorts stelt de fractie dat de regering de Staten heeft misleid en verkeerde informatie aan de Staten heeft verstrekt. De MEP-fractie vraagt zich ook af waarom er zijdens de regering geen officië- le reactie is gegeven op dit artikel.

,,Tijdens de behandeling van de Citgo-deal in de Staten heeft onze fractie de steun aan de wet- geving gegeven onder de voorwaarde van het op korte termijn ontvangen van een risicoanalyse over de deal. Deze werd ons door de minister van Financiën toegezegd, en wij zouden deze analyse op korte termijn ontvangen. Inmiddels zijn ruim drie maanden verstreken en wij hebben die analyse nog niet ontvangen. Daarom hebben wij in de brief wederom gevraagd om deze risico-analyse”, aldus de MEP.

,,Reeds op 19 december 2016 heb ik namens onze fractie de minister van Algemene Zaken schriftelijk verzocht om inzage in het rapport van het technisch onderzoek MoU Aruba - Citgo, die wel aan de Tweede Kamerleden in Nederland ter inzage is aangeboden, maar nog steeds geheim wordt gehouden voor de Statenleden in Aruba. Ik heb daarom namens onze fractie de regering gevraagd wat de reden is dat de regering dit technisch rapport heeft achtergehouden voor de Staten van Aruba, waardoor de Staten van Aruba is misleid!

"Ik heb er ook op aangedrongen om snel inzage te krijgen in het rapport, omdat er geen geldige reden kan zijn om ons de informatie te onthouden. Er is geen logica achter het feit dat Kamerleden in Nederland wel inzage hebben gekregen, en de Statenleden in Aruba niet. Wij willen transparantie in deze deal, er mag niets worden achtergehouden”, aldus fractieleider Evelyn Wever-Croes.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao