Staten Curaçao wil Orde Advocatenhoren over BOB-wetMAANDAG, 19 MAART 2012

WILLEMSTAD — De Staten willen toch nog de mening horen van de Orde van Advocaten over de invoering van de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB). Dat bleek vanmorgen tijdens het agendapunt voor de finale stemming voor de wet. Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) toonde zich babuká (met stomheid geslagen). Maar hij kon niets anders doen dan teruggaan naar zijn kantoor.

Wilsoe stelde dat de dag dat de BOB-wet behandeld werd en preliminair goedgekeurd, deze een aangepaste versie betrof waarbij de beste, lokale strafpleiters en hoogleraren zich gebogen hadden over het privacy-aspect en er tal van wijzigingen zijn aangebracht. Zelfs vanmorgen nog met een derde nota van wijziging. “Maar ik respecteer de Staten en wie ben ik om te zeggen wat ze moeten doen. Ik ben zelden met stomheid geslagen maar vanmorgen is dat echt het geval.”

Want in november vorig jaar keurden de Curaçaose Staten de BOB-wet al preliminair goed. In deze wet zijn vergaande opsporingsmethodes toegestaan zoals het plaatsen van afluisterapparatuur of peilbakens en infiltratie in onderzoeken naar zware, georganiseerde criminaliteit als drugshandel, witwassen, financiering van terrorisme en mensenhandel.

Dat mag echter alleen maar na beoordeling van de verzoeken en toestemming door de rechter. Preliminair, omdat de parlementen van St. Maarten en Aruba de BOB-wet ook nog moesten goedkeuren om zo de uniformiteit binnen het Koninkrijk te garanderen. Die goedkeuring heeft in februari en deze maand plaatsgevonden. Maar ook dat ging niet zonder kleerscheuren. Op St. Maarten duurde het bijna anderhalf jaar voordat de wet behandeld werd en toen verzochten vorige week nog drie Statenleden de wet nog een maand aan te houden om het volk te horen.

Het ministerie van Justitie o St. Maarten heeft reeds een voorlichtingscampagne voorbereid om het volk in te lichten en dat zal ook op Curaçao moeten gebeuren, zo heeft minister Wilsoe aangekondigd.

Het verzoek voor het horen van de Orde van Advocaten werd ingediend door de eenmansfractie van Anthony Godett van oppositiepartij FOL. Godett verwijst naar commentaar van advocaten op Aruba die melding maken dat tijdens een strafrechtelijk onderzoek op grove wijze de privacy is geschonden. “Als Curaçao vier maanden op Aruba en St. Maarten heeft moeten wachten, dan is ons verzoek ook niet te veel gevraagd.”

Godett kreeg bijval van PS-leider Helmin Wiels die het voorstel niet onredelijk vond. “Er zijn advocaten met hun bedenkingen en dat hebben wij ook aangegeven tijdens eerdere behandelingen.” Oppositiefractie PAR was tegen het voorstel. Het traject BOB-wet duurt al meer dan vier jaar en bij de opstelling ervan waren in commissies al advocaten betrokken. Pedro Atacho: “Straks moeten we iedereen horen. Er moet gewoon gestemd worden.” Want met de finale stemming, kan de wet gepubliceerd worden en dus ook in werking treden. En dat is essentieel in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Bovendien is er ook veel druk van buiten om de BOB-wet in werking te laten treden.

Orde van Advocaten

Namens de Orde laat Suardus Fontein weten dat hij best het verzoek wil honoreren, maar niet vandaag. “Dat wordt ergens volgende week of over twee weken. Wij moeten ons wel kunnen voorbereiden en kunnen niet stante pede opdraven.” Of het advies gewicht in de schaal legt weet Fontein niet. “Het lijkt eerder een tactiek van vertraging in plaats van een streven om vooruit te gaan.”