Staten Curaçao unaniem achter motie aovWOENSDAG, 28 DECEMBER 2011

WILLEMSTAD — De Staten hebben zich uitgesproken voor een motie die pleit voor verhoging van de algemene ouderdomsverzekering (aov) voor gepensioneerden die geen andere bron van inkomsten hebben. De motie, een voorstel van de PS, werd door aanwezige Statenfracties onderschreven. Het voorstel voor de verhoging van de aov, volgt op de aankondiging van de regering dat zij in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar wil verhogen. Alle fracties konden zich vinden in het voorstel, dat met twintig stemmen voor en nul tegen werd aangenomen. PAR-Statenlid Magali Jacoba is niet op het eiland aanwezig.