Staten Curaçao stemt toch over BOB-wetVRIJDAG, 30 MAART 2012

WILLEMSTAD — De Staten vergaderen aanstaande dinsdagochtend weer over de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB). De behandeling gaat door, ondanks het verzoek van Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) aan de Staten om de behandeling aan te houden, totdat hij terug is van een vakantie in India.

De Staten hadden al op de 19e van deze maand over het voorstel moeten hebben gestemd, maar mede op verzoek van FOL-Statenlid Anthony Godett werd de behandeling uitgesteld. Het voorstel van Godett was ingegeven door het feit dat hij wou dat de Orde van Advocaten wilde weten wat zij van de BOB-wet vond. Maar in officiële brief aan de Staten liet Deken Karel Frielink weten geen aanleiding te zien voor een neiwue, inhoudelijke behandeling van de BOB-wet. Het traject loopt al meer dan vier jaar en een reeks van commissies en deskundigen hebben zich erover gebogen. “Omdat het hier een wetsvoorstel betreft met een substantiële, maatschappelijke impact, is de zorgvuldigheid van de Staten om alsnog om het standpunt van de orde te vragen alvorens een eindstemming te houden, alleszins prijzenswaardig”, zegt advocaat Suardus Fontein namens de Orde in de brief aan de Staten. “De commissie Strafrecht concludeert tot het verstrekken van een positief advies aan de Staten, waarbij het voornemen van de minister van Justitie om over de inhoud van de wet na invoering openbare voorlichting te geven, ten zeerste wordt toegejuicht.”

Hierna was het Wilsoe die aandrong op het uitstel van de behandeling. Wilsoe is de komende weken in India voor een bruiloft. Maar de behandeling staat nu gewoon gepland voor volgende week dinsdag om negen uur ‘s ochtends. Met de BOB-wet mag in grote opsporingsonderzoeken naar grensoverschrijdende criminaliteit gebruik worden gemaakt van methodes als afluisteren. In verschillende rapportages vanuit het buitenland is er bij Curaçao op aangedrongen deze wet aan te nemen, om zo op terreinen van Justitie en Financiële dienstverlening internationaal in de pas te kunnen lopen.