Start fiscale opleiding bij UoC

17 januari 2017

Willemstad - Prof. dr. Peter Kavelaars houdt op 19 januari zijn oratie aan de University of Curaçao (UoC) en aanvaardt daarmee het buitengewoon hoogleraarschap fiscaal recht en economie aan deze universiteit. De aanwezigen bij de eerste vergadering van Unsebako.

Kavelaars is reeds hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij Deloitte. Met deze benoeming vindt tevens de start plaats van de nieuw ontwikkelde studierichting Fiscaal recht en economie aan de UoC. Deze is de opvolger van de huidige hbo-opleiding Fiscaal recht en economie.

Komend academisch jaar kunnen de huidige afgestudeerde studenten via een premasterjaar zich voorbereiden op de wetenschappelijk master. Tevens wordt dan een start gemaakt met het herziene Bachelorprogramma. In zijn oratie besteedt Kavelaars uitvoerig aandacht aan de huidige internationale ontwikkelingen met betrekking tot hettegengaan van het ontwijken van belastingen, mede in relatie tot Curaçao.

Kern van zijn betoog is dat Curaçao vooral moet meedoen met de implementatie van deze ontwikkelingen en met kracht moet werken aan het tot stand brengen van een net- werk van belastingverdragen. Rector magnificus Francis de Lanoy van de UoC geeft in een uitnodiging aan dat de oratie ‘Internationale fiscaliteit in transitie’ op donderdag 19 januari om 20.00 uur zal worden uitgesproken in de aula van de universiteit. Daarmee zal Kavelaars het hoogleraarsambt aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen aanvaarden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao