Staatsbesluiten Basiszorg laten op zich wachten

20/02/2017

PARAMARIBO - De staatsbesluiten voor de Wet Nationale Basiszorgverzekering laten nog steeds op zich wachten. Dit zei Anjanie Ganput, voorzitter van de Zorgraad tijdens de openbare vergadering van zaterdag in het Lalla Rookhgebouw. De Zorgraad is belast met toezicht op en handhaving van deze wet en is het adviesorgaan van de regering.

Hoewel de wet zekerheid tot zorg moet creëren, kan daar nog geen beroep op worden gedaan zolang de onderraad geen spijkers met koppen slaat wat betreft de staatsbesluiten. Dat laat de Zorgraad voorlopig tandeloos. In de vergadering kwamen de rechten van verzekerden en plichten van zorgverzekeraars ter sprake. Werkgevers moeten bijvoorbeeld bijdragen aan de premie van de basiszorgverzekering van hun werknemers, maar lang niet alle ondernemers doen dat. "Zolang er geen staatsbesluiten zijn kunnen wij hier niet tegen optreden", stelt Ganput.

Tijdens de bijeenkomst merkten aanwezigen op, dat zorgverzekeraars zich niet altijd aan de wet houden. Zo vergoeden ze soms onterecht sommige medicijnen niet. Een verzekerde verweet de Zorgraad dat deze zorgverzekeraars met fluwelen handschoenen aanpakt. Ganput beloofde hierop dat hij opnieuw met hen zal praten. Door de Wet Nationale Basiszorgverzekering is iedereen verplicht zich te verzekeren.

Rachel Perri, directeur Uitvoeringsorgaan Basiszorg, maakte duidelijk dat de zorgverzekeraars verplicht zijn om tenminste een basiszorgverzekering aan te bieden. De situatie bij het SZF is nog onduidelijk. In het algemeen moeten zorgverzekeraars zich houden aan een maximaal premiebedrag, een acceptatieplicht naar mensen toe die een verzekering aanvragen, afdracht van drie procent premie door de maatschappijen aan het Zorgvoorzieningenfonds, garantie voor kwalitatief goede zorg, het voorkomen van misbruik van de verzekering en opsporen van fraude.

Verzekerden hebben het recht op een verzekeringspolis, mogelijkheid tot lenen uit het Zorgvoorzieningenfonds en zorg met een landelijke dekkingsgraad en volgens duidelijke kwaliteitsnormen en -eisen. Bovendien hebben de maatschappijen een meldingsplicht wanneer er geen premie betaald is. Wanneer de staatsbesluiten officieel worden vastgesteld, is niet duidelijk. De directeur zegt dat mensen voor zichzelf moeten opkomen en moeten weten wat hun rechten op zorg zijn. Perri: "De wet moet eigen verantwoordelijkheid geven aan mensen, en dit betekent omschakeling van afhankelijkheid naar onafhankelijk."

Bron: de Ware Tijd, Suriname