'Staat erkent niet nakomen afspraken’

27/01/2017

PARAMARIBO - De Staat erkent dat hij zijn afspraken niet is nagekomen. Dit concludeert advocaat Gerold Sewcharan, die de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) vertegenwoordigt.

Tijdens de behandeling van de rechtszaak van de regering tegen de vakorganisaties hebben de advocaten van de overheid namelijk niet ontkend dat hun cliënt niet alle afspraken in de overeenkomst tussen de twee partijen is nagekomen. Advocaten Dwight Kraag en Edward Naarendorp hebben weliswaar het deel dat wel is uitgevoerd benadrukt en aangegeven waarom nog niet alles conform het plan is geschied. "Waarom onderteken je dan een overeenkomst, als je je huiswerk nog niet af hebt. Je verbindt je eerst en schept verwachtingen bij de mensen en dan houd je je niet eraan", vroeg Sewcharan retorisch aan rechter Suzanne Chu.

De Staat heeft in zijn verdediging namelijk aangevoerd dat hij het herwaarderingsprogramma, dat het met de onderwijsbonden overeengekomen is, nog niet kan uitvoeren, omdat er daarvoor administratieve voorbereidingen getroffen moeten worden. Bovendien heeft advocaat Naarendorp ook aangevoerd dat de ingangsdatum in de overeenkomst ongewijzigd blijft, waardoor het financiële voordeel voor de leerkrachten ongeacht de datum van implementatie terugwerkt naar 1 januari 2017.

Na aanvang van de zaak heeft de rechter, advocaten Kraag en Naarendorp de gelegenheid gegeven om de vordering mondeling toe te lichten. Daarna heeft Sewcharan de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. Partijen hebben vervolgens elk nog een beurt gehad om hun zaak te verdedigen, waarna de magistraat de zaak heeft uitgesteld naar vandaag. Zij heeft tevens comparitie gelast, dus zij zal vandaag met beide partijen praten. Het is nog onduidelijk wanneer er uitspraak komt in de zaak.

Bron: de Ware Tijd, Suriname