St. Maartense Ministerraad akkoord met conceptbegroting 2013VRIJDAG, 05 OKTOBER 2012

PHILIPSBURG — De ministerraad heeft dinsdag haar goedkeuring verleend aan de conceptbegroting met een evenwichtig saldo van 443 miljoen gulden. De toestemming van de Staten is nu vereist.

Minister van Financiën Roland Tuitt heeft woensdag aan de pers verklaard dat de kapitale investeringen in de conceptbegroting overeenkomen met een totaalbedrag van 30 miljoen gulden.

Hij vindt de begroting ‘magertjes’. De bedragen zijn gebaseerd op gelden die de overheid moet ontvangen van de lokale zakenwereld, die hun eerlijke fiscale bijdragen moeten leveren. Indien uitstaande belastingschulden worden betaald, kan de overheid enkele projecten die vermeld zijn in haar regeerprogramma maar niet in de begroting zijn opgenomen, uitvoeren.

“Indien de zakenlieden hun verplichtingen nakomen en alle bedrijven op St. Maarten, die zich niet hebben laten inschrijven, belasting betalen en alle bewoners van dit land, die gediend worden door de overheid maar niet rechtmatig belasting afdragen, ook aan hun belastingplicht voldoen, zal de regering meer dan genoeg geld hebben om het volk naar behoren te dienen”, aldus Tuitt.

In het begrotingsconcept voor 2013 heeft men 15 miljoen gulden gereserveerd voor de hoogste overheidsorganen, zoals adviesraden en controle apparaten; 72 miljoen gulden is bestemd voor het ministerie van Algemene Zaken; 42 miljoen voor Financiën; 74 miljoen gulden voor Justitie; 112 miljoen voor het ministerie van Onderwijs; 60 miljoen gulden is gereserveerd voor het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Sociale Zaken (VSA) en 36 miljoen gulden voor het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Planning, Milieu en Infrastructuur (VROMI). Bedragen gereserveerd voor bepaalde ministeries zijn niet bekendgemaakt.

In de begroting voor dit jaar is een bedrag van 16 miljoen gulden gereserveerd voor de hoogste overheidsorganen; 71 miljoen gulden voor het ministerie van Algemene Zaken; 42 miljoen voor het ministerie van Financiën; 74 miljoen voor Justitie; 111 voor het ministerie van Onderwijs; 62 miljoen voor het ministerie van VSA; 30 miljoen voor het ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Communicatie TEZVT en 34 miljoen voor het ministerie van VROMI.

De begroting behoort per 1 september te zijn ingediend maar door de regering is een maand uitstel aangevraagd.