Sociale instellingen eens met verantwoordingsplicht

02/03/2017

PARAMARIBO - Sociale instellingen waarmee de Ware Tijd heeft gesproken zijn het eens met de regering dat ze moeten verantwoorden wat zij met de subsidie doen. Vicepresident Ashwin Adhin zei onlangs in De Nationale Assemblee dat de regering niet langer bereid is subsidie te geven aan instellingen die de besteding van het geld niet afdoende kunnen verantwoorden.

"Wij vinden het een verplichting om aan de overheid aan te geven waarvoor het geld is gebruikt. Niet alleen aan haar, maar ook aan sponsors verantwoorden we wat met hun geld is gedaan", zegt Charlotte Dakriet, directeur van kinderhuis Nos Kasita. Zij legt uit dat toen de overheid enkele jaren terug aandrong op financiële verantwoording, Nos Kasita het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting had gevraagd het tehuis te leren hoe dat moet.

"De regering heeft gelijk dat ze geen geld kan geven aan organisaties die niet aantonen wat ermee gebeurt", zegt de voorzitter van de Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen, Frank Cameron. Hij zegt dat zijn stichting altijd subsidie krijgt, omdat ze ervoor zorgt dat de overheid een financieel verslag krijgt, met daarin onder meer aankoopbonnen. "We krijgen het geld niet direct, maar houden daarmee rekening en we weten hoe wij omgaan met ons geld."

De krant kon niet achterhalen of Stichting Claudia A. wel financiële verantwoording aflegt aan de overheid. De directeur was namelijk niet in staat de krant te woord te staan. Deze organisatie, die onder andere seropositieve kinderen en kinderen van wie de ouders aan aids zijn overleden opvangt en verzorgt, luidde onlangs de noodklok omdat de subsidie is uitgebleven.

Bron: de Ware Tijd, Suriname