‘Sociaal-gevoelig karakter advocaten prijzenswaardig’

08/03/2017

PARAMARIBO - Harish Monorath, Deken van de Orde van Advocaten, juicht het toe dat advocaten rekening houden met de economische situatie bij de kostenberekening voor juridische bijstand aan cliënten. Zo brengt Gerold Sewcharan, die de BvL en de ALS juridisch bijstaat in de perikelen rondom de invoering van het herwaarderingsprogramma voor leerkrachten, minder kosten dan gebruikelijk daarvoor in rekening.

Monorath zegt dat er een richtlijn is voor advocaten over de kosten voor rechtsbijstand. Maar elke advocaat is vrij om te bepalen in hoeverre daarvan mag worden afgeweken. In het geval van Sewcharan: "Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van zijn kantoor, dus hij mag zijn kosten zelf bepalen. Het is een overeenkomst tussen cliënt en advocaat."

De Deken zegt desgevraagd dat Sewcharan met deze mededeling aan de leden niet verkeerd heeft gehandeld. Er kan volgens hem niet zonder meer gesteld worden dat de objectiviteit van hem in het geding is geraakt. "De advocaat van een tegenpartij is altijd objectief wanneer het aankomt op de interpretatie van het recht. Maar wanneer het aankomt op de belangenbehartiging van zijn cliënt, is hij per definitie partijdig en zal hij dat met tact doen."

Monorath merkt op dat er meerdere advocaten zijn die afhankelijk van de financiële situatie van hun cliënt de kosten voor rechtsbijstand bepalen. Gezien de huidige economische situatie juicht hij het toe dat dit nog zo is.

Bron: de Ware Tijd, Suriname