Sociaal beleid Suriname wordt omgegooid

DE WARE TIJD:

16/01/2012

Paramaribo - Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) gaat het mes zetten in het sociaal bestand, en gooit daarvoor het roer drastisch om. Belangrijkste speerpunt wordt om armen uit het sociaal systeem te halen en aan het werk te krijgen. “Wij gaan de zelfredzaamheid van zwakkeren in de samenleving versterken”, benadrukt minister Alice Amafo in gesprek met dWT.

Daarom worden dit jaar onder andere gemeenschapsontwikkelings-projecten als het Conditional Cash Transfer (CCT) programma en de schoolkledingactie ingevoerd.

Duurzame vooruitgang
De nieuwe richting van Sozavo is dat er niet alleen vis geboden zal worden aan sociaal zwakkeren, maar dat ze ook geleerd zullen worden hoe zelf te hengelen. Hierbij staat dan het gezin centraal als fundament van de samenleving. ‘No gi mi soso fisi’, de slogan van het nieuwe naambord van Sozavo, dat vandaag wordt onthuld, geeft een goed beeld van het nieuwe beleid van het ministerie. Vandaag viert het departement haar 66ste verjaardag.

Amafo zegt dat niet te lang stil zal worden gestaan bij de verjaardag. “Er ligt veel werk voor ons.” Volgens haar is het wel tijd voor een opknapbeurt van het pand. “Om te beginnen onthullen wij vandaag een nieuw naambord.” Dit naambord verwoord de nieuwe ontwikkeling in het beleid van de regering. “Van armenzorg naar duurzame voorspoed.” Het ministerie werd ingesteld in 1946.

Drempel wegnemen
In 2011 is al een begin gemaakt met het opschonen van het on- en minvermogenden bestand.De herregistratie van houders van geneeskundige hulpkaarten vorig jaar heeft tot een vermindering van 20.000 geleid. In totaal hebben 60.000 personen zich aangemeld, het bestand telde voorheen 80.000 personen. Dit moet minder. Door de jaren heen zijn de taken van het ministerie steeds verder uitgebreid en duizenden burgers hebben ermee van doen. Jetty Melcherts, voorzitter van Platform Buurtorganisaties, heeft al ruim twintig jaar te maken met Sozavo. Over de samenwerking heeft ze niets te klagen. “Dat komt omdat ik mijn weg binnen het ministerie weet.” En daar schort het onder de bevolking nog aan volgens de buurtwerker. “Men heeft vaak geen weet van wat het ministerie ze te bieden heeft. Dat is namelijk meer dan alleen de Sociale Zakenkaart. Dit zou beter naar buiten gebracht moeten worden.” De drempel die er voor veel personen ligt moet weggenomen worden. “Nu gaan wij de zaken voor die mensen regelen.

Veel mensen die afhankelijk zijn van Sozavo hebben nauwelijks een opleiding genoten. Door personeel te trainen om de informatie begrijpelijk te maken kunnen steeds meer mensen gebruik maken van wat het ministerie te bieden heeft en kunnen de stappen naar zelfredzaamheid makkelijker gezet worden.”

Woningbehoefte
Een ander belangrijk project voor Sozavo is het woningbouwproject. Ook het platform buurtorganisatie benadrukt het belang van goede huisvesting. “Hoe kan een persoon zelfredzaam worden wanneer deze met drie of vier gezinnen in een huis woont? Pas als je de mensen uit elkaar haalt en er rust binnen de woningen ontstaat kan iemand zich concentreren. Daarmee valt veel spanning weg”, aldus Melcherts. Aan het platform zijn meer dan 35 buurtorganisaties verbonden en Melcherts denkt dat pas wanneer de volkshuisvesting geregeld is er gekeken kan worden naar zelfredzaamheid.