Situatie Curaçao centraal bij vragen begroting Nederlandse ministerie BZK 2013VRIJDAG, 19 OKTOBER 2012

DEN HAAG — De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft een groot aantal vragen gesteld naar aanleiding van de begroting voor 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij geregeld wordt verwezen naar de politieke situatie op Curaçao.

De begroting voor 2013 werd opgesteld voor de val van het kabinet-Schotte en de komst van het interim-kabinet-Betrian, dus in de toelichting wordt er ook niet op de huidige situatie ingegaan, maar de commissie Koninkrijksrelaties wil juist op dat punt ook opheldering.

“Op welke wijze heeft de regering zorg gedragen voor het waarborgen van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur uit het Statuut tijdens de recente politieke crisis op Curaçao en de daaruit voortvloeiende machtswisseling”, luidt een van de vragen. Indirect wordt er ook naar verwezen: “In hoeverre is er op Curaçao de afgelopen periode sprake geweest van een ernstige inbreuk op fundamentele rechten en vrijheden of een situatie waarin rechtszekerheid of deugdelijk bestuur niet langer gewaarborgd waren en de interne controlemechanismen feitelijk disfunctioneerden?”

Andere vragen gaan over de samenwerking tussen Nederland enerzijds en Curaçao, St. Maarten en Aruba anderzijds. De commissie vraagt onder meer naar de financiële steun voor samenwerkingsprogramma’s die de landen zelfstandiger moeten maken: “Wat is het uiteindelijke doel van de bevordering van de autonomie van de koninkrijkspartners?”, “Waarom is het samenwerkingsbeleid met Curaçao en St. Maarten ten einde gebracht terwijl de samenwerking met Aruba steeds nieuw leven in geblazen wordt?” en “Kan nader toegelicht worden wat ermee bedoeld wordt dat de waarborgtaak via het samenwerkingsbeleid geborgd moet worden?”

Daarnaast zijn er vragen over specifieke onderwerpen, zoals de vestigingseisen voor Nederlanders die zich in een van de landen willen vestigen, plannen om het aantal dienstreizen naar het Caribisch gebied terug te brengen en het aantal mariniers dat in de drie landen werkt.

Minister Liesbeth Spies zal de vragen beantwoorden tijdens een plenair debat dat in de week van 22 oktober zal plaatsvinden.