Simons verwacht slagvaardiger parlement

11/01/2017

PARAMARIBO - Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt dat met de wijzigende werkwijzen in De Nationale Assemblee (DNA) het college dit jaar slagvaardiger zal functioneren. De verandering is de afgelopen vijf jaar ingezet, maar vooral in 2016 is een sterke verbetering. Zo is het personeel getraind op specifieke gebieden, worden vakdeskundigen nauwer betrokken om het werk van parlementariërs te ondersteunen en wetgevingsproducten te verbeteren.

Waar in voorgaande jaren nauwelijks tien commissievergaderingen per jaar werdengehouden, zijn het afgelopen jaar maar liefst 270 commissievergaderingen gehouden. Van de 86 openbare vergaderingen zijn slechts zes niet door gegaan. Het afgelopen jaar zijn ook openbare commissievergaderingen geïntroduceerd. Daarvan zijn negen gehouden. Indien dit systeem waarbij wetsproducten al in die fase diepgaand worden besproken goed wordt gebruikt zal het parlement in staat zijn gemiddeld zes wetten per maand aan te nemen, merkt Simons op. Het parlement heeft een grote wetgevingsachterstand in te lopen.

Dit jaar moeten onder zeker twaalf "zeer belangrijke en cruciale wetten" waaronder de nieuwe Comptabiliteitswet, de wet Openbare Aanbestedingen, de Anti-corruptiewet moeten worden behandeld en goedgekeurd. De voorzitter voerde ook aan dat het parlement nu bij het voorbereiden van wetten ook een andere vormvan consultatie van de samenleving heeft ingezet. Waar vroeger belanghebbenden individueel werden geconsulteerd gebeurt dat nu in gezamenlijk. Zo verkrijgt het college mede op basis van de onderlinge discussie tussen betrokkenen en belanghebbenden een beter inzicht over de vraagstukken, aldus de DNA-voorzitter.

Bron: de Ware Tijd, Suriname