‘Signaal afgeven dat niet goed gaat met overheidsfinanciën Aruba’ZATERDAG, 17 MAART 2012

ORANJESTAD — De tegenstem van AVP-lid Juan David Yrausquin tegen de begroting 2012 van ‘zijn’ regering donderdagnacht, heeft flink wat wenkbrauwen doen optrekken. De parlementariër laat vandaag aan Amigoe weten hiermee een signaal te willen afgeven dat het niet zo goed gaat met de overheidsfinanciën. “Niet alleen een signaal aan de regering, maar ook aan iedereen eromheen, als vakbonden en andere groeperingen die er meer willen uittrekken, dan erin zit.”

Het parlement nam voor het krieken van de dag de begroting aan na een debat dat dertien dagen in beslag nam. De spreektijd werd verkort, tot ongenoegen van grootste oppositiepartij MEP die ook vond dat de regering onvoldoende haar vragen beantwoordde. MEP-leider Evelyn Wever-Croes -haar fractie stemde geheel tegen de begroting - stelt dat er nog zo’n 500 vragen zijn die de regering niet heeft beantwoord. Bovendien werd een amendement van de gele partij voor 8,6 miljoen florin extra voor de begroting van Justitie voor criminaliteitsbestrijding afgewezen. Croes concludeert dat er in het regeringbeleid te weinig aandacht is voor de soft side, ofwel vorming van mensen (onderwijs, sociale zaken) en vooral geld uitgegeven wordt aan klinkers en bestrating. Ze erkent wel dat het kabinet veel heeft geprobeerd te doen aan herstel van de koopkracht met de verhoging van de bijstand en reparatietoeslag. “Maar dat extra geld werd weer teniet gedaan door de prijsverhogingen, dus eigenlijk heeft de bevolking er weinig van gemerkt.”

De AVP-fractie stemde, op één lid na dus, voor de begroting, omdat zij er volgens fractieleider Rene Herde wel nog vertrouwen in heeft. De regering doet het goed tegen de achtergrond van verslechterde wereldeconomie. Dat het tekort dit jaar niet volgens het afgesproken financieel kader is gedaald, betekent niet dat het volgend jaar niet zal lukken. Herde heeft er dan ook vertrouwen in dat de regering het volgend jaar wel haalt. Dat zijn fractie niet geheel voorstemde, vindt hij geen probleem: “Iedereen stemt naar zijn geweten. Niet iedereen is het altijd met elkaar eens, dat is democratie.”

Hoger tekort

Belangrijke reden dus, zoals gisteren al in Amigoe stond, voor Yrausquin om tegen te stemmen is het financiële beleid van de regering. Dat voldoet dus niet aan het afgesproken financieel kader waardoor de regering het parlement heeft toegezegd om elk jaar het financieringstekort met 75 miljoen florin terug te brengen. Voor dit jaar zou dat betekenen dat het tekort op 200 miljoen begroot had moeten worden. De begroting gaat echter uit van een tekort van 270 miljoen florin, dat echter is gebaseerd op een economische groei van 8,2 procent. Terwijl de Centrale Bank van Aruba die groei op 6,4 procent raamde. Tijdens het debat gaf Yrausquin, die ook voorzitter is van de vaste Statencommissie Financiële en Economische Aangelegenheden, aan dat in het meest gunstige geval er een tekort is van 310 florin. Hiermee houdt hij het groeicijfer van de regering aan. Zou hij het cijfer van de Centrale Bank aanhouden dat loopt de overheid nog zo’n 30 miljoen florin aan inkomsten mis en is het tekort nog hoger (340 miljoen florin). De parlementariër heeft daarbij ook niet het verwachte tekort van 13 miljoen florin bij AZV gerekend.

Bij de berekening van het tekort, zo bleek ook uit de financiële analyse die Yrausquin eerder bekend maakte, is ook de verwachte verkoop van het ziekenhuisgebouw gerekend. De regering gaat het gebouw voor 40 miljoen florin verkopen aan stichting Soga die vervolgens dit gebouw weer least aan de overheid. Op die manier kan ook de geplande bijbouw voor het ziekenhuis gefinancierd worden.

Een andere reden dat Yrausquin de begroting niet steunt, is de motie die zijn fractiegenoot Lainda Kemp-Westerhof indiende over het Bushiri-hotelproject. Daaruit zou naar voren komen dat de regering, in tegenstelling tot eerdere verzoeken van het parlement, de bestaande verplichtingen voor het bouwen van 4000 hotelkamers extra, mag uitvoeren. Die verplichtingen zijn overigens door de vorige MEP-regering aangegaan met ontwikkelaars. Volgens Yrausquin blijkt uit onderzoek dat voor de bouw van die extra kamers de bevolking groeit naar 170.000, met grote gevolgen voor de samenleving.