SER: Meer onderzoek nodig naar financiële gevolgen landsverordening OB op CuraçaoZATERDAG, 16 JUNI 2012

WILLEMSTAD — Voordat overgegaan kan worden tot het wijzigen van de landsverordening ob, waarbij groenten en fruit worden vrijgesteld van omzetbelasting, is meer onderzoek nodig naar de financiële gevolgen van deze vrijstelling. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) in haar advies over dit onderwerp.

In november vorig jaar diende de PAR-fractie bij de SER een verzoek om advies in omtrent hun aan de Staten voorgestelde wijziging van de Landsverordening Omzetbelasting. Daarin moet volgens hen worden opgenomen dat groenten en fruit, plus alle andere levensmiddelen die deel uitmaken van de zogenoemde ‘basismand’, worden vrijgesteld van ob. Door deze vrijstelling zouden volgens de PAR de prijzen worden gedrukt, waardoor voedsel betaalbaar blijft voor minimuminkomens. De stijging van de voedselprijzen was de aanleiding voor dit voorstel.

De SER heeft op 4 juni haar reactie naar de Staten gestuurd. Het adviesorgaan is verheugd dat het in dit stadium ter advies is gevraagd, maar wijst de PAR op het feit dat in de memorie van toelichting van de wetswijziging een compleet overzicht van de financiële gevolgen van deze wijziging verplicht moet worden opgenomen. Men moet daarin onder meer aangeven hoe de door de vrijstelling gederfde belastinginkomsten door de overheid gecompenseerd zullen worden. Ook moet er een juridische en wetstechnische toets van het ontwerp plaatsvinden, voordat het door het parlement behandeld kan worden.

De SER adviseert ook dat er op Curaçao onderzoek wordt gedaan naar het daadwerkelijke effect van prijsdalingen op een eventueel gezondere voedingskeuze. Daarbij verwijst de raad naar internationale onderzoeken over dit onderwerp. Tot slot wil de SER dat de problematiek van hoge voedselprijzen op Curaçao integraal en planmatig aangepakt gaat worden. Dit omdat zowel oppositiepartij PAR als de regering een adviesverzoek over dit onderwerp indiende, en vanwege de ‘vele andere initiatieven, gericht op het verlagen van de prijzen van groenten en fruit’.