SER Aruba: ‘Controle Algemeen Pensioen van uiterst belang’WOENSDAG, 11 JANUARI 2012

ORANJESTAD — De controle en het toezicht op de naleving van de Landsverordening Algemeen Pensioen (LAP) is van uiterst belang. Dat staat in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan de regering over deze wet, waarmee het werknemerspensioen verplicht wordt gesteld.

Het advies is nu pas openbaargemaakt. De wet werd eind vorig jaar aangenomen en ging vanaf 1 januari van kracht. SER zegt in het advies unaniem te staan achter de invoering van de verplichte pensioenregeling voor werknemers in de particuliere sector. Immers, zegt de Raad, heeft hij al in 2003 in het rapport ‘Veiligstelling van de AOV’ geadviseerd om met een dergelijke regeling te komen.

Gepensioneerden die namelijk alleen AOV krijgen, kunnen daar maar moeilijk van rondkomen. Daarbij hebben twee op de drie werknemers van de beroepsbevolking geen aanvullende pensioenverzekering. “Dat is vanuit het oogpunt van sociale zekerheid een behoorlijk gemis.” SER noemt ook het verschil tussen de ambtenaren die wel een aanvullend pensioen hebben, waaraan de overheid als werkgever flink bijdraagt, en dus de werknemers in de private sector. De Raad vindt dat eigenlijk ‘een onaanvaardbare maatschappelijke achterstelling van de particuliere werknemers’.

In zijn advies is de Raad het dus wel eens met de invoering van LAP, maar plaatst hij wel twee kanttekeningen. Eén daarvan is ‘de noodzaak van enkele basisafspraken voor verzekeringsmaatschappijen’. Het merendeel van de bedrijven uit de particuliere sector is namelijk ‘noodgedwongen’ om pensioenverzekeringen af te sluiten bij de twee tot drie levensverzekeraars op Aruba, aldus SER. De Centrale Bank Aruba staat immers niet toe dat bedrijven zich zomaar kunnen aansluiten bij de enige twee bestaande ondernemingspensioenfondsen Apfa en PFTSA (toerismesector).

Vanwege die beperkte keuze in levensverzekeraars en dus ook in concurrentie, vindt de Raad dan ook dat er bepaalde afspraken en garanties moeten komen voor wat betreft de administratiekosten, andere bijkomende kosten als beleggingskosten, de duur van de pensioenovereenkomst (niet langer dan twee jaar) en vertrekkosten als een bedrijf na twee jaar weggaat. Tot slot schrijft SER nog in zijn advies dat ‘de controle en het toezicht op de naleving van deze Landsverordening van uiterst belang is en het aanwijzen van goede toezichthouders essentieel.’

Tijdens het debat in het parlement over deze wet kwamen aan de orde transparantie in de kosten die verzekeraars in rekening brengen en ook de controle vanuit de overheid dat die kosten niet te hoog zijn. Na kritiek van met name de oppositie, beloofde de regering dat zij dat ook goed gaat controleren en dat daarnaast ook de Centrale Bank toezicht houdt. Om de marktwerking te bevorderen, nam het parlement ook een amendement aan waarin verzekeraars open moeten communiceren over de kosten die zij in rekening brengen voor de pensioenverzekeringen.