Screening van hoge ambtenaren

29 mei 2017

Willemstad - De nieuwe regering zal alles in het werk stellen om de integriteit van bestuur te verhogen. In het regeerakkoord worden verschillende maatregelen aangekondigd.

Zo zal er een integriteitsscreening ingevoerd worden bij ambtenaren in hogere functies en bij degenen die aan het hoofd staan van belangrijke instanties, zoals de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) en overheidsstichtingen en -nv’s. ,,De huidige screeningswet zal als uitgangpunt dienen”, zo staat in het regeerakkoord. Verder zal er nieuwe wetgeving komen waarbij bestuurders, zowel ministers als Statenleden, direct uit hun functie ontzet worden als er een vonnis valt voor een misdrijf terwijl zij in functie zijn. Er zal een informatiecampagne gestart worden om de Curaçaose bevolking meer bewust en weerbaarder te maken voor het gevaar van infiltratie van lokale en internationale criminelen in de regering.

,,Dit vormt namelijk een bedreiging voor de huidige en toekomstege generatie”, zo wordt aangevoerd.

Lees meer: Antilliaans Dagblad, Curacao