Screening kandidaat-districtscommissaris moet grondig in Suriname

DE WARE TIJD:

27/07/2012

Paramaribo - Onderzoek naar de achtergrond en competentie van kandidaat-districtscommissarissen moet beter. Daarbij moet de regering zich niet alleen verlaten op een justitieel antecedentenonderzoek, maar ook nagaan of betrokkene geen conflicterende belangen heeft in het bestuursgebied dat zal worden toegewezen. Zo wordt vernomen uit politieke kringen.

Herhaling voorkomen

President Bouterse had beter twee keer kunnen nadenken voor hij Harriet Ramdien en Lorieta Seenanan-Lingaard benoemde. Achteraf gezien wordt geconcludeerd dat ze ongeschikt zijn om op waardige wijze invulling te geven aan het ambt van districtscommissaris. Een dergelijke situatie mag zich volgens sommige politici niet meer voordoen. Gesuggereerd wordt dat de benoeming van ex-assembleelid Yvonne Pinas als nieuwe dc van Brokopondo geen juiste keuze is. Pinas zou naar verluidt zakelijke belangen hebben in het district en een conflict hebben met delen van de Brokopondo-gemeenschap. De regering zou er beter aan doen haar in een ander district aan te stellen.

DNA-ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch acht haar ex-collega wel een geschikte kandidaat-dc voor Brokopondo. Van eventuele zakelijke belangen van Pinas in het gebied is ze niet op de hoogte. “Ik heb haar gefeliciteerd als ex-collega, omdat ik weet dat ze altijd opkwam voor de mensen van haar district en dat ze als het moest daarvoor op de stoep stond bij ministers of president van het Nieuw Front.” De ondervoorzitter vindt het overigens jammer dat Ramdien het veld moest ruimen, wat kennelijk ook Seenanan-Lingaard te wachten staat. De regering moet de gemeenschap duidelijkheid verschaffen wat speelt rond de dc van ressort Apoera. “Ik vind het wel jammer dat zogenaamd die mannen voldoen en dat de vrouwen worden weggepoetst en er nu ook bezwaren zijn tegen mevrouw Pinas, ook een vrouw”, springt de parlementariër voor haar seksegenoten in de bres.

Benoemingsbeleid ondeugdelijk

Volgens de VHP-assembléeleden Asiskoemar Gajadien en Shailendra Girjasingh deugt het benoemingsbeleid van de regering van geen kant. Er is eerder sprake van patronage en regelarij.

Uitgebreide antecedentenonderzoeken vinden niet plaats voordat personen in belangrijke overheidsfuncties worden benoemd, gispt Gajadien. “De president had juist aangegeven af te rekenen met het patronagesysteem, maar het is erger geworden.

Er wordt niet meer naar de minimale vereisten van dc’s gekeken. Districtscommissarissen zouden volgens hem buiten het partijpolitieke systeem moeten vallen, wat echter niet het geval is. “Maar tegenwoordig worden dc’s gedegradeerd tot vertegenwoordiging van een specifieke lokale gemeenschap”, concludeert de politicus.

Politieke verloedering

Girjasingh constateert een steeds grote wordende politieke verloedering. De regering houdt geen rekening met opvattingen van brede lagen van de bevolking en benoemt “steeds maar politieke maten ongeacht hun verleden”. Hij heeft er een broertje dood aan dat regeringsautoriteiten jongeren oproepen eerlijk en oprecht te zijn, maar zelf steeds meer mensen prominent naar voren schuiven die “wat op hun kerfstok hebben”. “Je mag je politieke mensen plaatsen, maar onderzoek hun verleden en kijk ook wat ze tussen de oren hebben. Want dit heeft zijn weerslag op de diensten”, meent de parlementariër uit Commewijne. Dat de regering ondermaats presteert en sprake is van onderrealisatie van de begroting komt volgens hem omdat veel ondeskundigen op sleutelposities zijn geplekt. “Politieke figuren die niet berekend zijn voor hun taak.”.