Samper haakt af bij Unasur

09/02/2017

PARAMARIBO - Het ambtstermijn van Ernesto Samper als secretaris-generaal van Unasur zit er op. De Colombiaanse ex-president heeft op 31 januari zijn laatste vergadering als secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten bijgewoond. Tijdens de Buitengewone Vergadering van de Unasur Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken te Quito, heeft Samper zijn eindverslag gedaan over de verrichtingen van het Algemeen Secretariaat vanaf augustus 2014. Aanvankelijk was zijn termijn reeds in augustus 2016 verlopen, doch op verzoek van lidlanden werd deze verlengd tot 31 januari 2017.

Samper die in augustus 2014 onder het Unasurvoorzitterschap van Suriname werd aangesteld, heeft aan het hoofd van het Secretariaat werk verzet voor onder andere de institutionele versterking van Unasur, de actieve participatie van de organisatie in electorale waarnemersmissies, waaronder ook in Suriname in 2015, en de bevordering van vrede en dialoog in de regio. Zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens heeft hij de basis gelegd voor de uitvoering van een economische agenda voor verhoogde competitiviteit, een sociale agenda om ongelijkheden te verkleinen, en een politieke agenda die gebaseerd is op actievere betrokkenheid van maatschappelijke groeperingen bij Unasur-aangelegenheden.

Ook heeft hij zich ingezet ter bevordering van het personenverkeer in Zuid-Amerika..Surinames ambassadeur voor Unasur-zaken, Ike Antonius, heeft namens de regering de vergadering bijgewoond. In zijn spreekbeurt werd de scheidende secretaris-generaal geroemd voor diens inzet om Suriname actief te blijven betrekken bij diverse samenwerkingsprojecten binnen de multilaterale organisatie. Hij legde hierbij de nadruk op projecten die verband houden met de verbetering van de fysieke integratie en connectiviteit alsook het stimuleren van burgerparticipatie.

Verder gaf hij aan dat Samper Suriname gedurende zijn ambtstermijn vier maal heeft bezocht, een weerspiegeling van diens persoonlijke committering om de kleinere landen binnen Unasur actiever te betrekken bij het integratieproces. Vervolgens vroeg hij speciale aandacht voor de recentelijk uitgebrachtte rapportage van de Economische Commissie voor Latijnsamerika en het Caribisch gebied, waarin melding is gemaakt van de negatieve economische groei in Zuid-Amerika, matige projecties voor 2017 en zorgwekkende sociale indicatoren.

Als recente positieve ontwikkelingen in de regio noemden andere vertegenwoordigers het vredesakkoord in Columbia en de twaalf Electorale Waarnemersmissies in de termijn van Samper. De ex-president gaat zich in zijn land nu inzetten om het vredesproces verder gestalte te helpen geven. Unasur neemt binnenkort een beslissing over zijn opvolger. Het secretariaat wordt tot dan geleid door de administratief- en een Politiek directeur. De eerstvolgende vergadering van de Unasur Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken zal waarschijnlijk in de eerste helft van maart in Caracas, Venezuela worden gehouden. De aanwijzing van een nieuwe secretaris-generaal zal dan hoog op de agenda staan.

Bron: de Ware Tijd, Suriname