Samenwerkingscommissie Suriname-Guyana vergadert weer na 10 jaar

28/02/2017

PARAMARIBO - In navolging van mededelingen van president Bouterse en zijn Guyanese collega Granger eerder dit jaar is de Suriname-Guyana Raad voor Samenwerking maandag bijeengekomen in Georgetown, Guyana. Zo meldt GINA, de voorlichtingsdienst van de Guyanese regering. Het is na ruim tien jaar dat deze raad weer vergadert. De bedoeling is dat de discussies zullen leiden tot verdieping en verbreding van de vriendschapsbanden tussen de twee buurlanden. Guyana’s minister van Buitenlandse Zaken, Carl Greenidge, merkte op dat ofschoon de commissie langer dan tien jaar niet bijeen is gekomen, dit de twee landen er niet van heeft weerhouden met elkaar samen te werken op belangrijke gebieden die van wederzijds belang zijn.

Wel is de intensiteit en de omvang van de samenwerking afgenomen, zei Greenidge. Hij riep de commissie op meer te doen dan slechts het ondertekenen van overeenkomsten, waardoor de gemaakte afspraken vlot kunnen worden uitgevoerd. "De ontmoetingen hebben in het verleden bijgedragen aan visies, voorstellen en doelstellingen om te geraken tot wenselijke betrekkingen tussen de twee buurlanden", aldus de minister. Hij benadrukte dat de twee presidenten het belang van de commissie bij het bijdragen tot een nauwere samenwerking tussen Suriname en Guyana in het verleden hebben ingezien. Hij drong er bij aanwezigen op aan zich in te zetten opdat er condities geschapen worden zodat al op korte termijn de samenwerking meer gestalte en inhoud krijgt.

"Guyana en Suriname hebben door de jaren heen bewezen dat hoewel wij buurlanden zijn het nog waardevoller is om goede vrienden te zijn. Goede vrienden komen bijeen om kennis en bronnen met elkaaar te delen", aldus de bewindsman. John Kolader, delegatieleider aan Surinaamse zijde merkte op dat de commissie een cruciaal instrument is ter bevordering en versteviging van de vriendschap tussen de twee landen. Hij hoopt dat de commissie niet alleen de samenwerking zal monitoren, maar ook zal bijdragen aan verdieping van de relaties. "We zijn ervan overtuigd dat er een noodzaak is voor samenwerking, versterken en bundelen van de inspanningen om de landen dichter bij elkaar te brengen", aldus Kolader. Hij voegde er aan toe dat de commissie zich tot het uiterste zal inspannen om de samenwerking te versnellen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname