Samenwerking Belastingdienst en Openbaar Lichaam Bonaire in inningsconvenant

WOENSDAG, 19 MAART 2014

KRALENDIJK — In de vergaderzaal van de Eilandsraad is het ‘Convenant inning, invordering en dwanginvordering eilandbelastingen, heffingen, leges openbaar lichaam Bonaire’, ondertekend tussen het Openbaar Lichaam Bonaire, vertegenwoordigd door waarnemend gezaghebber Edison Rijna, en de directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland, Angel Bermudez.

In het convenant wordt de samenwerking geregeld die in feite al sinds 1 januari 2011 praktijk is, aldus Bermudez. “Wij van de Belastingdienst innen alle belastingen van het OLB. Zij maken gebruik van onze betaalfaciliteiten. Het OLB maakt wel de rekeningen op, maar wij doen de inning”, legt hij uit.

Volgens Bermudez verleent de Belastingdienst een dienst aan de bevolking, die niet meer bij verschillende loketten en in verschillende gebouwen terecht moeten, om hun verschillende belastingverplichtingen te voldoen.

Daarna is ook op ambtelijk niveau een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de details van de samenwerking en de specifieke afspraken die daarbij zijn gemaakt, zijn ondertekend door het hoofd Bedrijfvoering Belastingdienst en het hoofd van de Afdeling Financiën van het OLB.

Bron: Amigoe, Curacao