RvT Pensioenfonds Suriname ontvangt BBGO

DE WARE TIJD:

11/04/2012

Paramaribo - De Raad van Toezicht bij het Pensioenfonds Suriname onder leiding van BiZa-directeur Adjai Moensi heeft de vorige week donderdag een ontmoeting gehad met het bestuur van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). Het betrof een kennismakingsbijeenkomst waarbij partijen over een aantal zaken hebben gesproken.

Een daarvan is het waardevast maken van de pensioenen. De bond onder leiding van voorzitter Armand Deekman heeft tijdens het onderhoud aangegeven blij te zijn, dat de regering bezig is met de afwikkeling van de tien procent regeling waarop de gepensioneerden recht hebben. Deze afwikkeling zal in de maanden april en mei plaatsvinden. Partijen hebben afgesproken indien nodig, regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen.

De RvT is op vrijdag 24 februari door minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken ingesteld. De bewindsman verwacht een sterk opererende raad die controle uitoefent op het werk van het totale fonds. Met het benoemen van een voltallige raad verwacht de minister een goede toekomst.

Het is de bedoeling, dat het Pensioenfonds een verandering ondergaat waardoor het belang van alle gepensioneerden beter gediend wordt. De werkprocessen moeten namelijk efficiënter lopen.