Rijksministerraad akkoord met verlenging Plannen van Aanpak Curaçao en St MaartenVRIJDAG, 08 JUNI 2012

DEN HAAG — In navolging van het ministerieel overleg tussen premier Gerrit Schotte, Justitie-minister Elmer Wilsoe en minister Liesbeth Spies van Koninkrijksrelaties is ook de Rijksministerraad akkoord gegaan met een verlenging van de Plannen van Aanpak voor zowel Curaçao als St. Maarten. De beslissing werd al genomen op vrijdag 11 mei, dezelfde dag dat het overleg plaatsvond, zo meldt minister Spies vandaag aan de Tweede Kamer.

De Plannen van Aanpak voor taken, die Curaçao en St. Maarten nog niet zelfstandig kunnen uitvoeren, hebben nu een looptijd tot 10 oktober 2014. Voluit heet de regeling de Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

Zoals de Amigoe gisteren meldde gaf minister Wilsoe zelf aan dat de reorganisatie van de politie en de gevangenis niet binnen de geplande twee jaar kan worden afgerond. Ook op St. Maarten, waar behalve voor politie en justitie ook Plannen van Aanpak zijn voor Burgerzaken en de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving, wordt te weinig vooruitgang geboekt. “Omdat verscheidene Plannen van Aanpak een langere doorlooptijd hebben dan twee jaar en voorts de verwachting is gewettigd dat ook andere Plannen van Aanpak op de datum waarop de algemene maatregel zou worden ingetrokken, niet zullen zijn afgerond, wordt de Samenwerkingsregeling met twee jaar verlengd”, aldus Spies.