Rijkministerraad houdt ‘bezorgd maar stellig’ vast aan eisen CuraçaoVRIJDAG, 24 AUGUSTUS 2012

DEN HAAG — De Rijksministerraad houdt enigszins bezorgd maar wel stellig vast aan 1 september als de uiterste datum waarop Curaçao met goedgekeurde, concrete maatregelen de begroting voor 2012 in evenwicht brengt. Ook de problemen bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten moeten worden opgelost. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verklaarde dit vandaag na afloop van de Rijksministerraad.

De vergadering was bedoeld om inzicht te krijgen in de naleving van de aanwijzing waartoe de Rijksministerraad op 13 juli besloot, zowel op basis van informatie van gevolmachtigde minister Sheldry Osepa als schriftelijke informatie van het College financieel toezicht (Cft). “Curaçao heeft in ieder geval het voorafgaande toezicht (op uitgaven) door de Curaçaose minister van Financiën ingevoerd en een verplichtingen-stop afgekondigd. Dat is positief. Tegelijkertijd is geconstateerd dat we nog geen enkele concrete verbetering zien bij de structurele maatregelen die nodig zijn voor het gezond maken van de begroting. We kunnen natuurlijk niet vooruitlopen op de situatie voor 1 september, maar met de kennis van nu zijn er wel zorgen over de vraag of de regering van Curaçao dat gaat halen”, zei Spies.

Gesprekken zijn onvoldoende

Minister Osepa gaf tijdens de vergadering wel aan dat er over sommige onderwerpen nog gesprekken gaande zijn, zoals over de reorganisatie van de gezondheidszorg. Volgens de Rijksministerraad zijn gesprekken echter onvoldoende. “Het betekent niet dat er al een besluit genomen is of dat de Staten die hervormingen al hebben goedgekeurd en dat is cruciaal om zeker te weten dat maatregelen ook getroffen worden”, zei Spies. Het plan voor gratis onderwijs en andere afzonderlijke plannen, die verband houden met de begroting, kwamen niet aan de orde.

De Rijksministerraad wees Osepa verder ook op de verplichting om alle informatie te verstrekken die door het College financieel toezicht wordt gevraagd, zoals de liquiditeitsoverzichten die tot nu toe nog niet zijn overhandigd.

Datum is heilig

De datum van 1 september is heilig, bevestigde de minister, ook verwijzend naar de beslissing van de Raad van State om de aanwijzing niet te schorsen. De Rijksministerraad sluit zich aan bij de Raad van State in het oordeel dat het eigen vermogen niet gebruikt mag worden voor het dekken van tekorten, zoals Curaçao wilde. De Curaçaose regering heeft nu de opdracht gekregen om de Rijksministerraad op 1 september te informeren over de precieze stand van zaken.

Als de begroting op die datum niet aan de eisen voldoet, heeft dat niet al meteen op 2 september gevolgen, zei Spies. Dergelijke beslissingen kunnen alleen genomen worden door de Rijksministerraad en de eerstvolgende vergadering staat voor 14 september geagendeerd, twee dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. Ook het oordeel van het Cft zal dan in de overwegingen worden meegenomen. Zoals altijd wilde de minister niet speculeren over eventuele maatregelen.

Een ander onderwerp dat door de Rijksministerraad werd besproken, was de situatie bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De minister zei dat de Rijksministerraad blij is met het akkoord tussen de regeringen van Curaçao en St. Maarten over het gezamenlijk voortzetten van de organisatie. “Maar de impasse duurt voort en kan alleen maar worden opgelost met een goedgekeurde begroting van de Centrale Bank voor 2012 en het uitoefenen van financieel toezicht op St. Maarten”, zei Spies. De Rijksministerraad wil per 1 september ook ingelicht worden over de verbeteringen op dat terrein, mogelijk naar aanleiding van de besprekingen tussen Curaçao en St. Maarten, die aanstaande maandag plaatsvinden.

De gevolmachtigde minister van Curaçao Osepa beperkte zijn reactie na afloop van de Rijksministerraad tot de mededeling dat hij het standpunt van Curaçao heeft overgebracht aan de Rijksministerraad. “Dat standpunt is dat Curaçao alle afspraken nakomt”, aldus de minister.