Rijbewijssysteem Suriname gedigitaliseerd

DE WARE TIJD:

02/02/2012

Paramaribo - Het rijbewijssysteem wordt gedigitaliseerd. Iedereen van wie het rijbewijs dit jaar vervalt, krijgt bij verlenging een nieuwe in de formaat van een ID-kaart. “Een groot deel van de apparatuur is al hier”, zegt Gloria Stirling van het kabinet van de minister van Justitie en Politie aan de Ware Tijd. Ook is er al genoeg personeel om het nieuwe systeem te beheren. De streefdatum voor de introductie is 1 maart.

Korte wachttijd
De introductie van het modern rijbrevet is één van de maatregelen om het verkeer veiliger te maken. Aan de andere kant heeft dit rijbewijs zodanige veiligheidsvoorzieningen, dat het moeilijk nagemaakt kan worden en ook de wasmachine kan doorstaan. “Het is bijna niet te vervalsen, want er is zoveel veiligheid in verwerkt”, zegt de functionaris. Bij verlies is het ook makkelijker te achterhalen en de wachttijd bij aanmaak of verlening wordt aanzienlijk korter. De introductie van het nieuwe rijbewijs werd al eind vorig jaar door korpschef Humphrey Tjin Liep Shie aangekondigd.

Via een hechte samenwerking met het Centraal Bureau voor Burgerzaken wordt het ook makkelijk om na te gaan of personen die door de politie staande worden gehouden voor bekeuring wel het juiste adres opgeven.

Momenteel komt het veelvuldig voor dat verkeersovertreders die beboet worden, een vals adres opgeven waardoor eventuele afwikkeling van zaken voor de rechter wordt bemoeilijkt. Met het nieuwe systeem kan ook snel achterhaald worden of een persoon die beweert in het bezit te zijn van een rijbewijs, dat werkelijk heeft.

Awarenesscampagne
Stirling legt uit, dat het ministerie dit jaar ook een zwaardere campagne zal voeren om de bewustwording omtrent verkeersveiligheid op te voeren. Er vallen nog te veel verkeersdoden en slachtoffers. “Mensen moeten weten, dat er regels zijn en ze moeten hun asociaal gedrag veranderen”, stelt ze.

Ook onmaatschappelijk gedrag waarbij politieagenten door weggebruikers worden beledigd, gekleineerd en uitgescholden, moet veranderen. De komende periode zullen de hotspots waar regelmatig aanrijdingen en verkeersongevallen plaatsvinden goed in kaart gebracht worden, gevolgd door maatregelen. In deze gaat het om wegen zoals de Martin Luther Kingweg, de Nieuw Weergevondenweg, de Indira Gandhiweg en de Tout Lui Fautweg.-.