Reserveverplichting Aruba blijft gelijk

  

ZATERDAG, 18 FEBRUARI 2012

ORANJESTAD — De reserveverplichting van 11 procent en de beleningsrente van 1 procent blijven gelijk. Dat heeft de Centrale Bank van Aruba (CBA) recentelijk besloten. Eén van de belangrijkste redenen om deze cijfers niet te wijzigen is de stijging van netto buitenlandse activa van Aruba in december vorig jaar (+ 1,2 procent) vergeleken met december 2010.

Het niveau van zowel de netto buitenlandse activa en de officiële reserves moeten beiden boven de drie maands-dekkingsgraad van de betalingen uit hoofde van de lopende rekening zijn.

Verder signaleert de CBA dat in december vorig jaar de woonhypotheken en leningen aan ondernemingen, respectievelijk 4,9 procent en 3,7 procent hoger waren, vergeleken met december het jaar ervoor. Het consumentenkrediet daalde echter met 0,5 procent. Voor heel 2011 kwam de kredietgroei uit op 75,6 miljoen florin (2,7 procent). Dat is binnen de grens van wat CBA als aanvaardbaar beschouwd.

De 12-maands gemiddelde inflatie kwam vorig jaar uit op 4,4 procent en wordt voor dit jaar geraamd op 4,2 procent. De hoogte van de inflatie wordt door de Centrale Bank vooral verklaard door de effecten van een stijging van de energieprijzen medio vorig jaar. Exclusief energie en voedsel kwam de inflatie in december vorig jaar uit op 1,2 procent. In maart zal CBA opnieuw beslissen over eventuele verandering van de reserveverplichting en de beleningsrente.