Rekenkamer Aruba vraagt hulp voor draagvlakDONDERDAG, 26 JANUARI 2012

ORANJESTAD/DEN HAAG — De Algemene Rekenkamer van Aruba verzocht de Nederlandse Tweede Kamer dinsdag om hulp om op Aruba voldoende draagvlak te vinden voor haar werk. Voorzitter Gabriel ‘Gabi’ Werleman zei dat de verhouding tussen de Rekenkamer enerzijds en de Arubaanse regering en Staten anderzijds niet slecht is. Maar zowel de regering als de Staten hebben nog niets gedaan met het onderzoeksrapport van de Rekenkamer naar de publieke sector.

De voorzitter is er van overtuigd dat de Arubaanse Staten in september de jaarrekening over 2011 zullen behandelen, zodat de grote achterstand met betrekking tot jaarrekeningen is ingelopen. Uit het onderzoeksrapport bleek onder meer dat de helft van de 68 directies, stichtingen en instituten van de overheid geen officieel instellingsbesluit hebben. “We hebben van de minister-president nog geen officiële reactie gekregen op dit rapport”, aldus de voorzitter.

Volgens Werleman moeten de overheid en organisaties op Aruba vooral nog wennen aan de komst van het onafhankelijk instituut. Daarom vroeg de Rekenkamer de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties om hun collega-parlementsleden van Aruba te wijzen op het belang en de functie er van. “Het is een verzoek om in positieve zin draagvlak te krijgen en ze te vragen hoe het met de Rekenkamer staat. Want voor hen is het iets nieuws.” Dat laatste werd bevestigd door Gerrit de Jong, die namens de Nederlandse Rekenkamer aanwezig was. “In Nederland zou een minister het niet in zijn hoofd halen om niet te reageren op een rapport van de Rekenkamer. Het is een kwestie van wennen”, zei hij.

De leden van de commissie gaven aan dat ze bereid waren om het onderwerp met Statenleden van Aruba te bespreken. Groen Links-Tweede Kamerlid Ineke van Gent informeerde ook naar de mening van de Arubaanse Rekenkamer over de haalbaarheid van financiële plannen voor het lopende jaar, zoals het project Bo Aruba. Collegelid Frederick Nuboer antwoordde dat het zeker de aandacht had, maar dat de prioriteit voorlopig nog bij de jaarrekeningen ligt. Op een vraag van PVV-Tweede Kamerlid Eric Lucassen over integriteit, antwoordde Werleman dat de Rekenkamer van plan is om integriteitonderzoeken ook één van de wettelijke taken van de Rekenkamer te maken.

Het overleg met de Tweede Kamer ging verder over het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum (WODC), dat de volledige steun van Werleman heeft. “Het had een onderzoek van de Rekenkamer kunnen zijn.” Inhoudelijk ging hij nog niet in op de aanbevelingen van het rapport, maar voorafgaand aan het parlementair debat over het rapport zal de Rekenkamer wel zijn bevindingen naar het Arubaanse parlement sturen.